تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول کانون بسیج فرهنگیان شهرستان سرایان:
مقاومت وایثارملت ایران موجب پیشرفت آنان شده است
تاریخ انتشار : 20 بهم 1397 - 13:55  |  
کد مطلب: 9220
مسئول کانون بسیج فرهنگیان شهرستان سرایان گفت:مقاومت وایثارملت ایران موجب پیشرفت حیرت انگیزآنان درمقابله با ترفندهای مختلف دشمنان شده است.

علی ابراهیم زاده مسئول کانون بسیج فرهنگیان امروز صبح درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:انقلاب اسلامی ایران به رهبری معمارکبیرانقلاب حضرت امام خمینی (ره)درسال 57با خون شهداء،وحدت کلمه وحضور درصحنه های مختلف به ثمرنشست واکنون با گذشت40سال از این پیروزی شکوهمند،علیرغم همه تبلیغات وترفندهای نافرجام دشمنان با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری وحضور حماسی ملت ایران به چله افتخاروبالندگی علمی ،اقتصادی ،نظامی وسیاسی رسیده است.
وی افزود:دستاوردهای انقلاب اسلامی درمدت 40سال بگونه ای بوده است که باعث حیرت جهانیان شده است ،اگرچه تبلیغات شیطانی ضدانقلاب ودشمنان ملت ایران قصدآن راداردتا دستاوردهای افتخارآمیزانقلاب اسلامی ازمنظرملت پوشیده شود.
مسئول کانون بسیج فرهنگیان شهرستان سرایان اظهارکرد:آنچه دراین مسیرباعث پیشرفت حیرت انگیزشده است ،مقاومت وایثارملت بوده است ودشمنان با جنگ نرم درصددندبا سیاه نمایی روحیه یاس وناامیدی ونارضایتی درمردم ایجادکنند.
ابراهیم زاده گفت:درچله انقلاب اسلامی باردیگربا هوشیاری وصلابت هرچه تمامترودرندای لبیک به رهبری معظم باردیگرمشت آهنین خودرا بردهان یاوه گویان خواهدنواخت وبا حضورخوددرراهپیمایی عظیم 22بهمن موجبات یاس وناامیدی دشمنان را فراهم خواهندآورد.
وی از همه اقشارمختلف مردم سرایان دعوت نمودتا با حضورشکوهمندخوددرراهپیمایی 22بهمن یکباردیگر پشتیبانی خودرا از فرامین مقام معظم رهبری اعلام وبا آرمانهای بلندامام خمینی(ره) وشهیدان والامقام تجدیدپیمان نمایند.
انتهای پیام/
 
 

نظر شما