تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول حوزه مقاومت بسیج ادارات ونهادهای شهرستان سرایان:
حضوربا شکوه مردم درراهپیمایی یاس دشمنان را بدنبال خواهدداشت
تاریخ انتشار : 19 بهم 1397 - 09:58  |  
کد مطلب: 9218
مسئول حوزه بسیج ادارات ونهادهای شهرستان سرایان گفت:حضورگسترده وشکوهمندملت ایران درراهپیمایی 22بهمن موجبات یاس وناامیدی دشمنان بخصوص آمریکارا درمقابله با انقلاب اسلامی فراهم خواهدساخت.

محمدمهدی عظیمی مسئول حوزه مقاومت بسیج ادارات ونهادهای شهرستان سرایان امروز صبح درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:خداوندمتعال را سپاسگزاریم که به برکت خون شهداءورهبریهای رهبرفقیدانقلاب اسلامی ومقام معظم رهبری باحضورهمراه با شوروشعورمردم انقلابی ،چهل سالگی انقلاب شکوهمنداسلامی را جشن میگیریم.
وی افزود:به همین مناسبت راهپیمایی 22بهمن امسال ازشوروحال دیگری برخوردارخواهدبود.
مسئول حوزه مقاومت بسیج ادارات ونهادهای شهرستان سرایان اظهارکرد:قطعا حضور آحادمختلف مردم انقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی 22بهمن آمریکا وایادی اورا بیشتر از پیش زمین گیر خواهدکردلذا ازمردم همیشه درصحنه شهرستان سرایان دعوت می گرددتا با حضور خود درراهپیمایی 22بهمن که ازمطالبات امام راحل ومقام معظم رهبریست شرکت نموده تا درمقابل یاوه گوییها ومداخلات آمریکا وتحریمهای ظالمانه او یکباردیگر پاسخی کوبنده داشته باشیم.
انتهای پیام/
 

نظر شما