تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان شهرستان سرایان:
برگزاری دوره های آموزشی ایمنی درمدارس شهرستان سرایان
تاریخ انتشار : 7 آذر 1397 - 21:43  |  
کد مطلب: 9130
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سرایان از برگزاری دوره های آموزشی ایمنی در برابروقوع زلزله درسطح مدارس شهرستان خبرداد.

محمدبارانی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سرایان شب گذشته درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:هدف از اجرای برنامه های آموزشی در مدارس شهرستان سرایان افزایش سطح آگاهی دانش آموزاندرباره زلزله ،ایجادآمادگی درمیان آنان برای انجام واکنشهای صحیح ،سریع ومناسبدربرابرزلزله می باشد.
وی افزود:برگزاری این دوره های آموزشی پیش از برگزاری مانورسراسری زلزله شرایط رابرای ایجادهماهنگی بیشترمیان عناصرمختلف مدارس را فراهم می کند.
رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان سرایان اظهارکرد:اجرای این برنامه های آموزشی باعث آرامش روانی ناشی ازآمادگی دربرابرحوادث وکاهش سطح تلفات وخسارات ناشی از این رویدادمی شود.
بارانی گفت:اصول پناهگیری ،آشنایی با اسکان اضطراری ،خروج ایمن اضطراری ،حمل مصدوم،شکستگی ها واصول بانداژ،ازمواردارائه شده به دانش آموزان می باشد.
انتهای پیام/

نظر شما