تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس هیات متورسواری شهرستان سرایان:
برگزاری مسابقات موتورکراس کشوری درسرایان
تاریخ انتشار : 11 شهر 1397 - 11:22  |  
کد مطلب: 9056
رئیس هیات موتورسواری شهرستان سرایان ازبرگزاری مسابقات موتورکراس کشوری درشهرستان سرایان خبرداد.

علی اسحاقی رئیس هیات موتورسواری واتومبیلرانی شهرستان سرایان صبح امروز درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:انشاءالله به حول وقوه الهی وپشتیبانی مردم فهیم وخوب شهرستان سرایان مسابقات موتورکراس قهرمانی کشوردرروز16شهریورماه درمحل پیست موتورسواری شهرستان سرایان برگزارخواهدشد.
وی افزود:دراین مسابقات بصورت 4روزما افتخارمیزبانی مو تورسوارانی ازسراسرکشورراخواهیم داشت وامیدواریم که شرکت کنندگان دراین مسابقات درپایان با خاطرات بسیارخوب وخوش از شهرستان سرایان عزیمت نمایند. 
اسحاقی گفت: قطعا مردم فهیم وقدرشناس شهرستان سرایان میزبانان بسیار خوبی برای شرکت کنندگان در این مسابقات وهمچنین دیگر مهمانان همراه ومسئولین امرخواهندبود. 

نظر شما