تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه استان خراسان جنوبی:
زمزمه ائمه جمعه فرمایشات مقام معظم رهبری است
تاریخ انتشار : 6 مرد 1397 - 14:15  |  
کد مطلب: 8997
رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه استان خراسان جنوبی گفت:مهمترین وظیفه امام جمعه روشنگری،زمزمه فرمایشات مقام معظم رهبری است وائمه جمعه باید مترجم سخنان ولی فقیه باشند.

به گزارش سرایان بیدار،حجت الاسلام رحیم آبادی رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه استان خراسان جنوبی صبح امروز درجمع اعضای شورای فرهنگ عمومی وستادبرگزاری نمازجمعه شهرستان سرایان گفت:مبداهمه برکات خداوندمتعال است وعیدغدیرعیدولایت است وحاکمیت ولایت ولی خداونداست وحکومت اسلامی حلال مشکلات تمام عالم است.
وی افزود:حکومت اسلامی دورکن دارد رهبری الهی ومردم وولایت فقیه سالمترین انسان درجامعه اسلامی است ومردم اگر بخواهند حکومت اسلامی تشکیل دهندبایدولایی باشند.
رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه استان اظهارکرد:مهمترین عامل حکومت اسلامی برای رسیدن به هدف اصلی پیوندبین رهبری الهی وامت است چون خداوندفرموده است که اگرپیوندرهبروامت قوی باشد ازهفت نعمت برخوردارخواهیدبود1-رضایت خدا2-آرامش قلب3-پیروزی4-حل مشکلات اقصادی5-ناتوانی دشمنان6-الگوبودن7-هدایت به راه مستقیم.
رحیم آبادی گفت:مهمترین وظیفه امام جمعه روشنگری است وامام جمعه باید فرمایشات ولی امررا زمزمه کندومترجم سخنان ولی فقیه باشد وآسیبها ودشمنیهای دشمنان را به مردم متذکرشود.
وی خاطرنشان کرد:امام جمعه باید دشمن ستیزی ودشمن شناسی را به مردم آموزش دهدوراههای نفوذدشمنان را به مردم یادآوری نماید ودرس نمازجمعه درس دشمن شناسی ودوست شناسی است.
حجت الاسلام نجمی پور امام جمعه ورئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان سرایان گفت:دراهمیت نمازهمین بس که سوره ای بنام سوره جمعه خداوندمتعال درقرآن کریم نازل فرموده است.
وی افزود:نماز جمعه مظهرشکوه اسلام وآرامش دهنده دلهاست ودژمستحکم ارزشها ونظام جمهوری اسلامی می باشدوسخنان امام جمعه باید برمعیار علم ودین باشد .
امام جمعه سرایان اظهارکرد:فلسفه وجودی امام جمعه تقویت وحدت است وامام جمعه پدرمعنوی عموم مردم است وباید دایره جاذبه خودرا درحداعلا گسترش دهد.
رسولی مقدم سرپرست فرمانداری شهرستان سرایان گفت: امروز درمقابل هجمه های عظیم دشمنان اعم ازفرهنگی واقتصادی بیداری ملت ایران درمقابله با این هجمه ها می باشد.
وی افزود:سنگرنماز جمعه مهمترین جایگاه برای تبیین مسائل روز است ونباید بطوری عمل نماییم که بین جامعه تفرقه ایجادشودوهمه ظرفیتهای کشوربایدجمع شوندودرکنارهم قرارگیرندتا بتوانیم ازوضعیت موجودعبورکنیم.
انتهای پیام/
 

نظر شما