تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 24 تير 1397 - 09:18  |  
کد مطلب: 8978
امام جمعه سرایان گفت:دختران پاک ایران اسلامی درفرهنگ اسلامی از جایگاه ویژه برخوردارند وهمین باعث شده تا دشمنان برای سقوط آنان نقشه بکشند.

حجت الاسلام نجمی پورامام جمعه سرایان درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:اول ذی القعده روز میلاد باسعادت بانوی كرامت اهل بیت حضرت معصومه وآغاز هفته كرامت است.دهه با كرامتی كه آغازش میلاد دختر امام هفتم و پایانش روز میلاد پسر امام هفتم یعنی تولد میلادمسعودخورشید تابناک سلطان قلبهای عاشقان اهل بیت حضرت علی ابن موسی الرضاست.
وی افزود:روز میلاد حضرت معصومه (س) بهترین بهانه برای نامگذاری روز ملی دختران است. دختران پاک نهادی كه در فرهنگ اسلامی ایرانی جایگاهی ویژه دارند و همین برتری سبب شده تا دشمن برای سقوط دختران ما ومادران آینده و كسانی كه از دامنشان مرد به معراج میرسد مورد هجمه های فرهنگی قرار گیرند.
 امام جمعه سرایان اظهارکرد:دختران دراسلام عزیز جایگاه والایی دارند و رفتار پیامبرگرامی اسلام نمونه ای از تجلیل دختران می باشد.مستحب است انسان در صورتی كه از دخترداشتن محروم است دست نیاز به جانب حق تعالی بردارد و برای دختر دار شدنش با حال اخلاص به درگاه حق دعا كند و بنالد.
نجمی پورگفت:حضرت ابراهیم خلیل با داشتن فرزندانی چون اسماعیل و اسحاق به درگاه خدا جهت دختر دار شدن نالید وامام صادق دعایش رااز خدا درخواست دختر كرد تا بعد مرگش گریه كننده و ناله كننده و مجلس گرمكن و یادآورداشته باشدواینکه پیامبراولوالعزمی مثل ابراهیم برای دختردار شدن به درگاه خدا استغاثه كرده نشان از اهمیت توجه به فرزند دختر می باشد.
وی بیان داشت:روزی به شخصی كه كنار پیامبر نشسته بود خبر آوردند همسرت دختر آورده،دیدند رنگش تغییركردحضرت ازعلتش: پرسید؟گفت الان به من خبردادند دختردار شده ام.حضرت با عتابی به اوفرمودندشما را چه مى شود! دخترگیاه خوشبویى است كه آن رامى بویم وروزى او برعهده خداوندعزوجلاست.وحضرت چنان مقام دختررا بالا بردند كه اصحابشان رابه یاری دخترداران دعوت كردن وكمك به دختران راوظیفه الهی می شمارد.
امام جمعه سرایان تصریح کرد:دختران،حسنه و نیکى اند،و پسران، نعمتند.وهمانا برحسنات ثواب و پاداش داده مى شود ولى از نعمت سؤال وبازخواست مى گردد . یکى از جنبه هاى حسنه بودن دختران،خود وجود آنان و بها دادن به آنهاست،چرا كه قل لاباءالبنات لاتضیقن صدوركم «: مبارزه اى عملى با فرهنگ جاهلى است.درشب معراج به پیامبرفرمودندبه دختردارها بگو بر دختر داشتن شان بی حوصلگی نکنند همانطوركه آنها را آفریدم روزی می دهم. بعد حضرت فرمودندخداوند به دختر مهربانتراز پسر است كسی كه باعثخوشحالی دخترشودخداوندروزقیامت اوراخوشحال میكند.ونیزفرمودند بهترین فرزندان شما دختران شمایند.
نجمی پوراظهارداشت:وجدانا هیچ فرهنگی مثل دین اسلام بدین صورت از دخترداری جانبداری نکرده در حالیكه وضع دختران وزنان در خیلی از ادیان و ضعیت مناسبی نداشته و این توجه دین مبین اسلام و شخص نبی مکرم باعث شد یك انقلاب معنوی عظیمی در مسأله حیات دختران و زنان و زن داری و دختر داری ایجاد شود و همه مدیون توجه پیامبر به نعمت دختردار شدن بود.
انتهای پیام/
 

نظر شما