تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
شهرسه قلعه شهرستان سرایان:
اولین شهرامن نجومی کشور می باشد
تاریخ انتشار : 28 خرد 1397 - 08:18  |  
کد مطلب: 8946
اولین شهر امن نجومی کشور با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و مساعدت استانداری خراسان جنوبی در دیار بهشت منجمان ایران ایجاد می شود.

به گزارش سرایان بیدار،به گفته باستانی فربخشدار سه قلعه طرح شهر امن نجومی پیرو درخواست شورای شهر شهرستان سرایان و بخش سه قلعه و بررسی و بازدید کارشناسان و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد از منطقه و موافقت با این موضوع به شهرستان و استانداری ابلاغ شد.
وی با اشاره به ظرفیت مطلوب کویر سه قلعه برای فعالیت های نجومی افزود: با هدف  رونق روزافزون فعالیت های نجومی و تامین زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه این طرح در منطقه اجرا می شود.
بخشدارسه قلعه در ادامه به آلودگی و حجم نوری که از طریق تیرهای برق موجود در شهر سه قلعه ایجاد می شود، اشاره و اظهار کرد: این آلودگی نوری هر چند ناچیز و کم باشد اما تاثیر نامطلوبی در فعالیت های نجومی می گذارد. به گفته وی در بررسی تیم علمی دانشگاه فردوسی مشهد از منطقه با ارائه طرحی حذف مشکل آلودگی نوری شهر سه قلعه با هدف حفظ ظرفیت تاریک ترین آسمان ایران مطرح شد و در دستور کار این مرکز علمی قرار گرفت.
باستانی فرگفت: بر همین اساس طرحی در دانشگاه فردوسی تهیه و به استانداری ارائه و با موافقت و قول مساعد استاندار در تامین اعتبار 700 میلیونی مورد نیاز طرح مواجه شد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح تمام سیستم روشنایی شهر تعویض می شود و متناسب با فعالیت های نجومی منطقه تغییر می کند و شهر سه قلعه به عنوان اولین شهر امن نجومی ایران و شاید دنیا مطرح خواهد شد.
بخشدارسه قلعه یادآور شد: فاصله آخرین نقطه محل کمپ های گردشگری و نجومی کویر سه قلعه با شهر سه قلعه ۴۵ کیلومتر و فاصله شهر سه قلعه با مرکز استان حدود یک ساعت و به میزان ۱۲۰ کیلومتر است.
انتهای پیام/
 

نظر شما