تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرایان:
تحصیل علم ودانش پایان ندارد
تاریخ انتشار : 27 فرو 1397 - 09:51  |  
کد مطلب: 8798
رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرایان گفت:فارغ اتحصیل شدن پایان ندارد وهمه باید درجهت بالا رفتن توان دانایی بیشترخودگام بردارند.

به گزارش سرایان بیدار،مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده بهداشت شهرستان سرایان شب گذشته با حضوردانشجویان ،اساتیدواولیای دانشجویان وتنی چنداز مسئولین درمحل سالن اجتماعات کانون پرورش فکری وکودکان ونوجوانان شهرستان سرایان برگزارشد.
در این مراسم که با اجرای برنامه های شاد ومتنوع ازسوی دانشجویان همراه بود مریم شرفی رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرایان گفت:مانبایدهیچگاه فرصت آموختن راازدست دهیم وفارع التحصیل شدن از دانشگاه پایان راه نیست بلکه ورودبرای دوره دیگر درجهت کسب علم ودانش بیشتر می باشد.
وی افزود:شمادانشجویان که اکنون یک دوره ازتحصیل خودرا پشت سرگذرانده اید بایدبدانید ازامروز مسئولیت بیشتری برای خدمت بیشتربه آحادجامعه بردوش شماگذاشته شده است.
رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرایان اظهارکرد:برشماست که درکنارتحصیل علم ودانش به کسب وتحصیل اخلاق حرفه ای نیز بپردازیدوآن را سرلوحه کارخودقراردهیدوبهترین هدیه شمابه جامعه اسلامی خدمت خوب درکناراخلاق خوب به آحادجامعه خواهدبود.
شرفی گفت:تجهیز زیربناهای دانشکده ازجمله،آزمایشگاه،کارگاه نقشه برداری ونقشه کشی وجذب یکنفر کارشناس ارشد بهداشت محیط برای آزمایشگاه ،جذب یکنفرهیات علمی،ویکنفربورسیه دکترارا ازاقدامات انجام گرفته تاکنون ذکرکرد.
وی خاطرنشان کرد:ازابتدای تاسیس دانشکده تاکنون 94دانشجوجذب رشته های مختلف شده اندکه 14دانشجوسال گذشته و14دانشجوی دیگرهم امسال دوره دانش آموختگی خودرا به پایان رسانده اند.
انتهای پیام/
 

نظر شما