تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول میراث فرهنگی شهرستان سرایان:
تلاش درجهت استفاده مطلوب ازظرفیتهای گردشگری سرایان
تاریخ انتشار : 27 فرو 1397 - 09:46  |  
کد مطلب: 8794
مسئول میراث فرهنگی گفت : مسلماً با توان مضاعف برای استفاده از ظرفیت های تاریخی ، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تلاش خواهیم کرد.

محمدعرب مسئول میراث فرهنگی شهرستان سرایان امروزصبح درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:درجهت استفاده مطلوب ازظرفیتهای گردشگری شهرستان سرایان تلاش خواهیم کرد والبته اگر توفیقی حاصل شده با کمک و همراهی مسئولین و مردم فهیم شهرستان بوده است و لیاقت مردم و ظرفیت شهرستان بیشتر ازکارو تلاش صورت گرفته می باشد.
وی افزود:تامین زیرساخت های  مورد نیز مناطق گردشگری ازجمله اقامتگاههای بوم گردی زرین چاه ، راویج و چاه قربان در کویر سه قلعه شهرستان ، تامین زیرساخت های غار بتون و دره سبزرود و مجتمع رویال سرایان ، پایان مرمت آب انبار حاج عبدالرسول و شروع مرمت آب انبار حاج حسن ، ادامه مرمت حمام کاروانسرا و پیگیری اختصاص اعتبار از منابع ملی برای بناهای تاریخی شهرستان ازاقدامات صورت گرفته تاکنون بوده است.
مسئول میراث فرهنگی شهرستان سرایان اظهارکرد: شروع عملیات برق رسانی مجتمع کاه کوه ، شروع مطالعات طرح گردشگری کمپ سرایان و غار بتون ، بهره برداری از حداقل 4 اقامتگاه بوم گردی تا پایان سال و شروع عملیات اجرایی اقامتگاههای بوم گردی در سبزرود و غار بتون ، تکمیل مرمت خانه یزدانی سرایان و پیگیری ارتقاء نمایندگی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان به اداره و... ازدیگراقدامات دردست اجرامی باشد.
انتهای پیام/
 
 

نظر شما