تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
فرماندارشهرستان سرایان:
موضوع سلامت موضوع اساسی جامعه است
تاریخ انتشار : 22 فرو 1397 - 13:21  |  
کد مطلب: 8783
فرماندارشهرستان سرایان گفت:سلامت موضوع بسیاراساسی درجوامع انسانی است وبایددربحث پیشگیری راهکارهای مناسب وعالمانه داده شود.

به گزارش سرایان بیدار،محمدکریمی فرماندارشهرستان سرایان درجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی که امروز صبح در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشدگفت:سلامت موضوع اساسی جوامع انسانی است وبایدکه بیشتردربحث پیشگیری واردشویم چون این امرمهمترازدرمان است.
وی افزود:سلامت یعنی اینکه به توانمندی دست پیداکنیم که درمقابل سختیها شکیبایی داشته باشیم وبا اهمیت دادن به مقوله سلامت میل وامیدبه زندگی در انسانها را تقویت نماییم.
فرماندارشهرستان سرایان اظهارکرد:برهمه مسئولین ادارات ونهادها لازم است تادرموضوع اهمیت دادن به بحث سلامت وتبیین شعارسال سازمان بهداشت جهانی اقدام نمایند.
کریمی گفت:همه مسئولین ادارات ونهادها موظفنددرشهرستان تا برای پرسنل خودبرنامه ای برای خودمراقبتی تنظیم نمایندتا ماانشاءالله بتوانیم این امررا درشش ماه اول سال جاری عملیاتی نماییم.
وی خاطرنشان کرد:همه مسئولین ادارات ونهادها باید دربحث ازدواج آسان برای جوانان وایجادزمینه اشتغال وکارکه زیرساخت امر است ورودپیدانمایندونیزازسوی آموزش وپرورش ودانش آموزان وانجمن اولیاء ومربیان درجهت فرهنگ سازی اقدامات لازم باید صورت پذیرد.
فرماندارسرایان تاکیدکرد:که درجلسات بیشترازاینکه مصوبه داشته باشیم بهتر مصوبات کمتری اخذشودوبیشتر برای عملیاتی کردن این موصوبات گام برداریم.
رسولی مقدم معاون سیاسی فرماندارهم گفت:همه مابایدکمک کنیم که انشاءالله شعارسال مقام معظم رهبری را(حمایت ازکالای ایرانی)تاپایان سال عملیاتی نماییم ودرراه تحقق آن ازهیچ کوششی دریغ نورزیم.
وی افزود:ارتقای سطح سلامت جامعه وپیشرفت در زمینه علم پزشکی ورسیدن به خودکفایی برگ زرینی است که دردفترتاریخ نظام اسلامی ایران همواره می درخشد.
معاون سیاسی فرماندارسرایان اظهارکرد:به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی علاوه برپیشرفت همه جانبه ایران اسلامی درعلم پزشکی درزمینه فضای فیزیکی پزشکی نیزی گامهای موثری برداشته شده است .
رسولی مقدم گفت:سازمان بهداشت جهانی سلامت را محورتوسعه قرارداده است که جهان همه باهم به توسعه برسندوماهم باید درشهرستان برای کاهش بیماریها وافزایش سلامت جامعه از هیچ کوششی دریغ نورزیم.
مریم شرفی رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرایان هم در ابتدای این جلسه درخصوص شعارسال سازمان بهداشت جهانی مطالب بیان داشت وگزارشی را ازاقدامات انجام گرفته توسط این شبکه در این خصوص ارائه داد.
وی افزود:درسال گذشته 84درصدمردم شهرستان سرایان به مراکز بهداشتی ودرمانی برای بحث خودمراقبتی مراجعه نموده اند که اطلاعاتآنان در سامانه الکترونیکی بهداشت ودرمان ثبت شده است.
انتهای پیام/
 

نظر شما