تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس اداره صنعت ومعدن شهرستان سرایان:
برخوردقانونی با متخلفین اقلام تنظیم بازاردرسرایان
تاریخ انتشار : 22 اسف 1396 - 11:14  |  
کد مطلب: 8717
رئیس اداره صنعت ومعدن شهرستان سرایان ازبرخوردقانئنی با متخلفین توزیع کننده اقلام بازاردرسطح شهرستان سرایان خبرداد.

رجبی رئیس اداره صنعت ومعدن شهرستان سرایان امروز صبح درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:در بررسی به عمل آمده از واحدهای صنفی توزیع کننده اقلام تنظیم بازار تخلف یک واحد صنفی به اتهام عرضه خارج از شبکه به  مقدار 310 کیلوگرم برنج یارانه ای طرح تنظیم بازارمحرزگردید.
وی افزود گزارش تخلف تنظیم و جهت رسیدگی به  شعبه اول تعزیرات حکومتی  ارسال گردید که براین اساس شعبه اول تعزیرات حکومتی  ضمن بررسی پرونده و محرز شدن تخلف، با توجه به اهمیت موضوع و قرار داشتن در موقعیت زمانی خاص (طرح نظارتی پایان سال) متهم در شعبه به اتهام عرضه خارج از شبکه به توزیع برنج مکشوفه در شبکه تعیین شده تحت نظارت اداره صنعت معدن وتجارت و پرداخت مبلغ 32میلیون و240هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردید و حکم صادره نیز اجرا گردید.
رئیس اداره صنعت ومعدن شهرستان سرایان اظهارکرد:ماموران نظارت برتنظیم بازاردرطول ایام نوروزنیزآمادگی دارندتا به شکایات وسئوالات همشهریان محترم پاسخ دهند.
انتهای پیام/
 

نظر شما