تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان:
وجود418موقوفه درشهرستان سرایان
تاریخ انتشار : 21 اسف 1396 - 08:24  |  
کد مطلب: 8715
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان ازوجود418موقوفهو157رقبه درشهرستان سرایان خبرداد.

محمدرضا حاجتی برون رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان امروزصبح درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:شهرستان سرایان دارای 418موقوفه و157رقبه بوده که ازاین تعداد96مسجدو7حسینیه می باشد.
وی افزود:این شهرستان همچنین دارای شش باب بقعه متبرکه می باشد که قدیمیترین ومهمترین موقوفات شهرستان را موقوفه امیرحسنخان عرب زنگوییريالعمادالملکی،حمامسفلی سرایان،مسجدوحیاض آیسک بخوداختصاص داده است.
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان اظهارکرد:تاریخ این موقوفات برابروقفنامه ها ی موجودبه بیش از200سال قبل برمی گرددکه این موقوفات دارای نیات متعددازجمله روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین ،هزینه های قرائت قرآن،هزینه های اعیاداسلامی ،کمک به فقرا ومستمندان ،هزینه های دارو ودرمان وسایرهزینه های عام المنفعه می باشد.
حاجتی گفت:با توجه به این که متولی شرعی وقانونی کلیه موقوفات متصرفی وبقاع متبرکه کشور،سازمان اوقاف وامورخیریه می باشدبجهت ساماندهی امورموقوفات درکل کشورسامانه جامع موقوفات تشکیل وراه اندازی گردیده است ودراین راستا کلیه اطلاعات موقوفات بصورت کامل ثبت وقراردادهای اجاره رقبات وآب اراضی ريا،امورحقوقی ،ثبتی ومالی موقوفات ازطریق سامانه جامع صورت می گیرد.
انتهای پیام/
 

نظر شما