تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 20 اسف 1396 - 08:20  |  
کد مطلب: 8710
درمراسمی با حضورمسئولین آموزش وپرورش ،اولیاء ودانش آموزان ومعلمین از دانش آموزان ممتاز وبرگزیده دبیرستان دخترانه شبانه روزی کرامت سرایان تجلیل بعمل آمد.

به گزارش سرایان بیدار،شب گذشته درمراسمی که با حضور دانش آموزان ومعلمین دبیرستان دخترانه شبانه روزی کرامت سرایان بهمراه اولیاءومسئولین درمحل مهدیه سرایان برگزارشد از دانش آموزان ممتاز وبرگزیده علمی ،آموزشی وفرهنگی هنری این دبیرستان تجلیل بعمل آمد.
دراین مراسم که با اجرای برنامه های شادومتنوع ومداحی مداحان وذاکرین اهل بیت عصمت وطهارت همراه بود علیرضا عظیمی معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش گفت: تقدیر وتجلیل مختص مدارس ودانش آموزان نیست بلکه همه کشورها سعی می کنندتا ازعناصرعلمی خودشان تجلیل کنند.
وی افزود:هدف از تجلیل وتقدیر از نخبگان ایجادانگیزه است که بشودازاین راه شاخصه های افتخارآفرینان را زیادبکنندتا عزت واقتدارکشورها بیشتر شودوکشوری که عزت واقتدارخودرا بیشترکند وآنرا حفط نماید بیشترمی تواند بردیگران تاثیربگذارد.
معاون آموزشی آموزش وپرورش شهرستان سرایان اظهارکرد:کشوری خواهدتوانست اقتدارخودرا حفظ کندکه بتواند روی زمینه های علمی وفناوری کارکند وهزینه نمایدواین کشور خواهدتوانست درهمه زمینه ها موفقیت بدست بیاورد.
یادآورمی شود درپایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر وجوایز از دانش آموزان برتر وبرگزیده علمی ،آموزشی وفرهنگی هنری تچلیل بعمل آمد.
انتهای پیام/
 

نظر شما