تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان:
بارگاه امام زاده سلطان ابوالقاسم قاسم آباد سرایان نگینی دردل کویر
تاریخ انتشار : 20 اسف 1396 - 08:18  |  
کد مطلب: 8709
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان گفت: یکی از امام زادگانی که همه ساله پذیرای زائرین زیادی می باشد بارگاه امام زاده سلطان ابوالقاسم روستای قاسم آباد شهرستان سرایان هست که چون نگینی دردل کویرمی درخشد.

محمدرضا حاحتی برون رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان امروز صبح درگفت وگو با سرایان بیدار گفت :بارگاه امام زاده سلطان ابوالقاسم در روستای قاسم آبادبخش سه قلعه شهرستان سرایان واقع شده است وهمه ساله پذیرای زائرین زیادی می باشد وامسال هم درایام نوروز پذیرای مسافرین وگردشگران خواهدبود.
وی افزود:این امام زاده فاقدشجره نامه می باشدومردم ایشان را ازنوادگان حضرت امام موسای کاظم (ع)می دانند وفاصله این روستا تا مرکزشهرستان سرایان 24کیلومترمی باشد.
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان سرایان اظهارکرد:دراین مکان تعداد6باب زائرسرا جهت اسکان واستراحت زائرین احداث شده است ومحوطه سازی ،فضای سبز،تملک زمین های مجاورواحداث سرویسهای بهداشتی ازجمله اقدامات هیات امنای امام زاده می باشد.
حاجتی گفت:همچنین درروستای دوست آباداین بخش نیز مزارامام زادگان سیدمحمدوسیدحسن واقع شده است که هردوامام زاده فاقدشجره نامه بوده ومردم آنان را ازنوادگان امام موسی ابن جعفر(ع)می دانندوسالانه حدود12هزارنفرازاین بقعه بازدیدمی کنند.
وی همچنین در رابطه با بقعه پیراباذزخاطرنشان کرد:این بقعه در5کیلومتری شمال روستای چرمه این شهرستان قرارداردواین زیارتگاه درمنطقه کوهستانی بوده وفاصله آن تا مرکزشهرستان 19کیلومتراست وکوه سنجدک در6کیلومتری شمال شرق وکوه کمرسرخ در2کیلومتری شرق وکوه زردسنگ در2کیلومتری جنوب این محل قراردارد

نظر شما