تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان سرایان:
سرایان دارای بالاتری نرخ بیکاری می باشد
تاریخ انتشار : 12 اسف 1396 - 10:40  |  
کد مطلب: 8677
رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان سرایان گفت:شهرستان سرایان با16درصد،بالاترین نرخ بیکاری استان را بخوداختصاص داده است.

علی صالحی فررئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان سرایان امروزصبح درگفت وگوبا سرایان بیدار گفت:شهرستان سرایان با نرخ بیکاری 5/16درصدبیشترین بیکاری را دربین شهرستانهای استان خراسان جنوبی بخوداختصاص داده است.
وی افزود:درسال 96تعهداشتغال سرایان 525نفرپیش بینی شده است که ازاین رقم تعداد335نفرتوسط دستگاههای اجرایی شهرستان تاکنون جذب وتحقق یافته است.
رئیس اداره تعاون شهرستان سرایان اظهارکرد:هدف ازپرداخت تسهیلات ،توزیع پول درجامعه نیست ،بلکه ایجاداشتغال پایدارورونق اشتغال شهرستان می باشد.
صالحی فرگفت:درطرحهای پشتیبان مشاغل خانگی ،پشتیبانها موظف به ارائه مدرک مهارتی ومکلف به ارائه آموزشهای لازم به افرادتحت پوشش می باشند.
وی خاطرنشان کرد:تمامی تسهیلات وبسته حمایتی درقالب طرحها کشاورزی ،دامپروری ،صنایع دستی ،خدمات تولیدی قابل پرداخت است.
رئیس اداره تعاون شهرستان سرایان ازبانکهای عامل درخواست کردتاشرط دریافت ضمانتهای بانکی راتسهیل نموده وهمکاری لازم راتاجذب کامل اعتبارات شهرستان داشته باشند.
صالحی فر سهمیه اداره بهزیستی را یک میلیارد تومان وسهمیه کمیته امدادرا 2میلیارد تومان ازبندتبصره 16عنوان کرد که تاکنون بیش از7درصدآن معرفی وجذب شده است.
وی به تعهد22نفری شهرستان درطرح کارورزی اشاره کرد وبیان داشت :تاکنون بیشتر آن محقق شده است .
رئیس اداره تعاون سرایان تصریح کرد:درطرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی مشمول ،پس ازمعرفی به کارگاههای به مدت 6الی 9ماه ،ضمن انجام کاردرکارگاه از گواهینامه مهارت آموزی فنی وحرفه ای ونیزپرداخت حق الزحمه طوا دوران کارورزی وهمچنین بیمه مسئولیت مدنی توسط دولت برخوردار وچنانچه پس از ازاین دوران توسط کارفرما به کارگیری شود ازمعافیت 2ساله صددرصدی حق بیمه برخوردارخواهندشد.
انتهای پیام/
 

نظر شما