تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس کمیته امدادشهرستان سرایان:
استقبال مددجویان سرایانی ازانرژی خورشیدی
تاریخ انتشار : 10 اسف 1396 - 12:58  |  
کد مطلب: 8676
رئیس کمیته امدادشهرستان سرایان گفت: استفاده ازانرژی خورشیدی برای منازل با استقبال بسیارخوب مددجویان سرایانی مواجه شده است.

امیرحسین اربابی رئیس کمیته امدادشهرستان سرایان عصرامروزدرگفت وگوبا سرایان بیدار گفت :با توجه به پتانسیلهای خوب شهرستان سرایان درزمینه انرژی های خدادادیوتجدیدپذیر،کمیته امداداین شهرستان دربحث تجهیزپشت منازل جامعه هدف خودبه انرژیهای خورشیدی با مطالعه وبصورت دقیق ورودپیداکرده است.
وی ازاستقبال خوب مددجویان ازاین طرح خبردادوافزود:تعهداین نهاددرسال جاری استقراروراه اندازی هفت نیروگاه خورشیدی خانگی درشهرستان بوده است که 100درصدتحقق یافته است.ودرسال آینده نیزاجرای ده نیروگاه برای شهرستان پیش بینی شده است.
رئیس کمیته امدادشهرستان سرایان اظهارکرد:هرکدام ازاین طرحها بصورت 5کیلوواتی وباهزینه 30میلیون تومان راه اندازی گردیده است که ازاین مبلغ 15میلیون تومان ازمحل تسهیلات بانکی بصورت4درصدوبازپرداخت 5ساله ومبلغ 15میلیون تومان نیزازسرفصل تسهیلات ومنابع قرض الحسنه امدادولایت باکارمزد2درصدوبازپرداخت7ساله درجهت خودکفایی خانواده های تحت حمایت پرداخت شده است.
اربابی گفت:قیمت خریدبرق ازنیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت 5کیلووات 800هزارتومان است که برق تولیدی دراین واحدها تا20سال ازسوی شرکت تضمین وبرق تولیدشده مستقیم به شبکه سراسری برق کشورتزریق می شود.
انتهای پیام/
 
 

نظر شما