تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سرایان:
پایان رقابتهای جشنواره بومی ومحلی سرایان
تاریخ انتشار : 24 بهم 1396 - 14:16  |  
کد مطلب: 8618
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سرایان گفت:جشنواره بازیهای بومی ومحلی شهرستان سرایان که باشرکت 350ورزشکارشروع شده بود بکارخودپایان داد.

راضیه رمضانی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سرایان عصرامروز درگفت وگو با سرایان بیدار گفت:جشنواره ورزشهای بومی و محلی در شهرستان سرایان امروزبه پایان رسید.  این جشنواره با هدف توجه بیشتر ورزشهای سنتی و معرفی فرهنگ و رشته های ورزشی بومی محلی و حفظ آنها در سه شهر سرایان ، سه قلعه و آیسک برگزار شد..
وی افزود: 350 ورزشکاردرقسمت برادران و320 ورزشکار درقسمت خواهران به رقابت پرداختندو بازی های بومی محلی این جشنواره ازقبیل رشته های هفت سنگ، گانیه ، دوزپا و طناب کشی درسه منطقه شهری برگزارونفرات برتر درمجموعه ورزشی استادیوم ملت سرایان برای کسب مقام های برتر رقابت کردند که نتایج بازی‌ها بدین شرح است؛
در بخش مردان  رشته گانیه: این جشنواره سرایان ، سه قلعه و آیسک به ترتیب اول تا سوم شدند. سجاد باقری، سجاد سهی، جواد رضازاده، امیر حسین حضری، محمد حسین قربانزاده نفرات تیم قهرمان بودند.
در رشته طناب کشی تیم قدرتمند سرایان اول و آیسک و سه قلعه دوم و سوم شدند: جواد احمدی نیک، محسن علمی، رحیم امیری، مهدی علمی، حمید اکبرنیا و مسعود میرخانی عضور تیم اول این رشته بودند.
رشته هفته سنگ نماینده آیسک اول و سرایان و سه قلعه صاحب رتبه های بعدی شدند. مجید غلامی ، محمد روشن ضمیر، امیر دولتی، جواد دلیر، محسن بنی اسدبازیکنان تیم اول این رشته بودند.
رقابت‌های بخش بانوان:
.در بخش بانوان در رشته گانیه،سرایان قهرمان شد اسامی بازیکنان مریم مرادی، مریم طهماسبی، راضیه چاقوساز، انیسه سالاری
در رشته هفت سنگ: بازهم سرایان صاحب مقام اول شد. سمیه شجاعی، مریم طاهری، انیسه سالاری، ماریا مولایی، راضیه چاقوساز و مریم طهماسبی عضو تیم بودند.
در رشته دوزپا نیز بانوان سرایانی به مقام اول دست یافتند.
انتهای پیام/
 
 

نظر شما