تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
پرستارنمونه بیمارستان شهرستان سرایان:
مراقبت ازدیگران رابسیاردوست دارم
تاریخ انتشار : 4 بهم 1396 - 07:56  |  
کد مطلب: 8559
پرستارنمونه بیمارستان حضرت امام علی (ع)شهرستان سرایان گفت:علاقه وافری به شغل پرستاری داشته ومراقبت ازدیگران را بسیاردوست دارم.

به گزارش سرایان بیدار،درتاریخ انقلاب اسلامی اسلامی ایران برخی روزهای مهم بنامهای گوناگون نامگذاری شده است ویکی ازآن روزها سالروزولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س)هست که به روزپرستارنامگذاری شده است انصافا اگردرست دقت کرده باشیم شغل پرستاری یکی ازشغلهای بسیار مهم وپرمخاطره است ودرعین حال زیبا وفقط علاقه وعشق می خواهدکه کسی این شغل را انتخاب نماید امروزصبح مابه سراغ یکی از عزیزان پرستاربیمارستان حضرت امام علی (ع)شهرستان سرایان رفته ایم تا گفتگویی را با این پرستارنمونه که امسال ممتازشناخته شده اندراانجام دهیم وتوجه مخاطبین محترم را به آن جلب می کنیم.
سرایان بیدار،لطفا خودتان را معرفی کنیدوازسابقه کارتان برایمان بگویید؟
سلام وبنام خدا،شهربانوعربی هستم ازسال 1390طرح خودرادراورژانس شهرستان فردوس شروع کرده ام وازتیر1394تاکنون دربیمارستان حضرت امام علی (ع)سرایان مشغول بکارهستم.
سرایان بیدار،شغل پرستاری را با چه انگیزه ای انتخاب کردید ومشوق شما دراین زمینه چه کسانی بودند؟
علاقه وافرمن به کاردربیمارستان ومراکزبهداشتی ودرمانی باعث انتخاب این شغل شد ومشوق اصلی من پدرومادرم بودند.
سرایان بیدار،چه عاملی باعث شدتاشماپرستارشوید؟
من به مراقبت ازبیماران وبودن درکناربیماران ودلجویی ازبیماران را بسیاردوست داشتم وعلاقه زیادی به شغل پرستاری که شغلی بسیارزیبا ودرعین حال پرمسئولیت هست دارم.
سرایان بیدار،رابطه پرستاری باخدمتگزاری به مردم چیست؟
پرستاری یعنی خدمتگزاری مردم ویک پرستارخوب بایدهنرمندانه وبا عشق وعلاقه وظیفه خودرا انجام دهد.
سرایان بیدار،به عنوان پرستارموفق عامل موثردرارتباط با بیمار را درچه می دانید؟
فقط خوش اخلاقی ورفتارمناسب وهمراه با عطوفت ومهربانی با بیماران
سرایان بیدار،بعنوان یک پرستارنمونه یک پرستارنمونه بایدچه ویژگیهایی داشته باشد.
برقراری ارتباط با بیماران ،خوش اخلاق ودقت نظردقیق درکار وازهمه مهمتر صبوری ودارای سعه صدربالاازمهمترین عوامل حرفه پرستاری می باشد.  
سرایان بیدار،شمابابیماران مختلف برخوردداریدآیا این موضوع تابحال منجربه عصبانیت شما شده است؟
با توجه به اینکه من دربخش اورژانس کارمی کنم گاهی اوقات شرایط به گونه ای رقم می خورد که باهمراهان بیمار بحث وسروصدانمایم ولی وقتی خودمان را جای شخص مقابل قراردهیم باید می شودکه تصمیم منصفانه تری بگیریم وعصبانی نشویم.
سرایان بیدار،پرستاری را هنراست این هنررا درچه می دانید؟
هنرپرستاری را درصبروخوش اخلاقی می دانم.
سرایان بیدار،اگرپرستارنمی شدید چه شغلی را انتخاب می کردید؟
صدمرتبه بازهم پرستاری.
انتهای پیام/

نظر شما