تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 25 دى 1396 - 14:23  |  
کد مطلب: 8519
امام جمعه سرایان گفت: مبارزه بامفسدین اقتصادی وظیفه اصلی مسئولین است وبایددراه اجرایی شدن اقتصادمقاومتی ازهیچ کوششی دریغ ننمایند.

حجت الاسلام احمد نجمی پورامام جمعه سرایان درگفت وگو با سرایان بیدارامروزصبح گفت: مسئولین دولتی باید دربرخوردبا مفسدین واخلال گران اقتصادی جدی عمک کنند وبرای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ازهیچ کوششی فروگذارننمایند.
وی افزود: حضور مردم و سرمایه گذاران، رشد و توسعه، اشتغال سالم و مولّد برای افزایش تولید ملی، نیاز به ثبات، امنیت و آرامش دربازاردادوستد داردوآرامش وامنیت جامعه اسلامی منوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
امام جمعه سرایان اظهارکرد:: دولت بایدشرایط لازم توسعه و امنیت سرمایه گذاری واعتمادملت و کارفرما و کارگر وتمام اقشار جامعه نسبت به هم را فراهم آورد تازمینه سلامت اقتصادی کشور و پرهیز ازفرصت طلبی واحتکار فراهم شود.
نجمی پورگفت: با اخلالگران وبرهم زنندگان امنیت اقتصادی بایدبرخوردقانونی صورت پذیردو بازرسی مستقیم بر داد و ستد مردم و سیستم اقتصادی حاکم برکشورانجام شود که رشد اقتصادی درگرو نظارت دائمی برکسب وکارجامعه است.
وی خاطرنشان کرد: برای تقویت بنیه اقتصادی جامعه بایدازراههای درآمدغیرمشروع جلوگیری شودودرنظام اقتصادی کشوربه اقشارکم درآمدتوجه خاص شده تاانگیزه لازم برای فعالیتهای اقتصادی سالم فراهم شود.
انتهای پیام/

نظر شما