تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 23 دى 1396 - 12:48  |  
کد مطلب: 8507
رئیس شورای اسلامی آیسک گفت:بجهت رفاه حال شهروندان وقدمت زیادمرکزجامع سلامت قدیم آیسک احداث مرکزجامع خدمات جدیداین شهرامری ضروری است.

غلامرضا صنعتی رئیس شورای اسلامی شهرآیسک امروز صبح درگفت وگو با سرایان بیدار گفت :کلنگ احداث ساختمان جدیدمرکزجامع سلامت آیسک اسفندماه سال گذشته به زمین خورد، ولی متاسفانه فقطفنداسیون آن اجراشده است.
وی افزود:ازآنجاکه ازاحداث مرکزقدیم جامع سلامت آیسک حدود25سال می گذردبجهت رفاه حال شهروندان محترم احداث ساختمان جدیدمرکزجامع سلامت این شهرامری ضروری به نظرمی رسد.
رئیس شورای اسلامی شهرآیسک اظهارکرد:پروژه احداث مرکزجدیدجامع سلامت آیسک براساس تفاهمنامه وزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی استان واستانداری بایداجراشودکه تاکنون متاسفانه هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است.
صنعتی گفت: درسفری که چندی قبل معاون وزیربهداشت بهمراه نماینده ومجلس ومسئولین شهرستان سرایان به این شهرداشته اند قول مساعدبرای احداث این مرکزداده شده است وقراراست این مرکز با زیربنایی با500مترمربع احداث گردد.
وی خاطرنشان کرد:درحال حاضربا توجه به مراجعه بیماران زیاد خصوصا روستاهای پایین دست آیسک به مرکزاین شهریک پزشک عمومی قادربه جوابگویی آنان نیست وخواستاراضافه شدن یک پزشک دیگرنیزشد.ورئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرایان باید برای این امرچاره ای بیندیشد.
رئیس شورای اسلامی شهرآیسک هوچنین خواستارحضورتمام وقت دندانپزشک باتوجه به آمارزیادمراجعه کنندگان دراین مرکزشد.
صنعتی اعتبارساخت مرکز جامع سلامت جدیدرا هفت میلیارد ذکرکدکه ازمحل اعتبارات طرح تحول سلامت تامین وپرداخت خواهدشد.
انتهای پیام/

نظر شما