تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس اداره کتابخانه های شهرستان سرایان:
کمک 220میلیون تومانی خیرین به کتابخانه های سرایان
تاریخ انتشار : 21 دى 1396 - 14:19  |  
کد مطلب: 8505
رئیس اداره کتابخانه های شهرستان سرایان گفت:ازابتدای سال جاری خیرین ونیکوکاران مبلغ 220میلیون تومان به کتابخانه های شهرستان کمک کرده اند.

محمدفولادی رئیس اداره کتابخانه های شهرستان سرایان امروز صبح درگفت وگو با سرایان بیدار گفت:شهرستان سرایان با جمعیتی حدود36هزارنفری دارای سه شهر آیسک ،سه قلعه وسرایان هست که ازمناطق محروم استان خراسان جنوبی بشمارمی رود.وهرسه شهردارای کتابخانه عمومی می باشد که همه روزه ازساعت 7صبح تا19مشغول انجام خدمات رسانی به مراجعه کنندگان می باشند.
وی افزود: درحال حاضر اعضای فعال کتابخانه های شهرستان سرایان 4000نفرمی باشندوسه کتابخانه شهری ویک کتابخانه روستایی دارای 60هزارجلدکتاب می باشند که طبق سندچشم انداز 1404باید35درصدجمعیت شهرستان عضوکتابخانه های عمومی باشند.
رئیس اداره کتابخانه های شهرستان سرایان اظهارکرد:به ازای هر100نفرباید8مترفضای کتابخانه ای داشته باشیم که فعلا شاخص فضای کتابخانه ای شهرستان 17/4مترمی باشد که خیلی امیدوارکننده است بجهت اینکه خیرین ونیکوکاران قدمهای خوبی را درجهت کمک به کتابخانه های مذکوربرداشته اند.
فولادی گفت:ازابتدای سال جاری خیرین ونیکوکاران مبلغ 220میلیون به کتابخانه های شهرستان کمک کرده اند درحالیکه اعتبارات دولتی 250میلیون تومان بوده است وهنوزهیچ رقمی تخصیص نیافته است ودرنشستی که با خیرین درتهران داشته ایم درخصوص راه اندازی کتابخانه مرکزی خیرین ونیکوکاران قول مساعد 700میلیون تومان را داده اند که اگر شهرداری محترم سرایان زمینی را درنقطه پرجمعیت شهررا برای احداث این کتابخانه اختصاص دهدساخت وساز آن آغازخواهدشد.
وی خاطرنشان ساخت:کمک به ارتقای کتابخانه ها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است وبایدفضابرای کتابخوانی فراهم شودتاسرانه مطالعه رشدپیداکندکه اگرجوانان رهاسازیم قطعاجنگ نرم دشمنان آنان را دربرخواهدگرفت.
انتهای پیام/
 

نظر شما