تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 19 دى 1396 - 14:31  |  
کد مطلب: 8489
کارشناس اموراقتصادی گفت:نظام بانکی درسراشیبی سقوط قرارگفت است وهرماه 17هزارو792میلیاردتومان نقدینگی جدیدبه اقتصادکشورافزوده می شود.

یکی کارشناس اموراقتصادی امروز صبح درگفت وگوبا سرایان بیدار گفت:طبق آمار بانک مرکزی در دولت روحانی به طور متوسط هر ماه ۱۷ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور افزوده می شود.
وی افزود: این یعنی روزانه ۵۹۳ میلیارد تومان و ساعتی ۲۴ میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه شده است. به عبارت دیگر از از رقم ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۶۴ درصد آن در دولت یازدهم یازدهم روحانی ایجاد شده است.
این کارشناس اموراقتصادی که نخواست نامش فاش شوداظهارکرد:طبق اطلاعات و صورتهای مالی منتشر شده تاکنون بدهی دولت به بانکهای بزرگ بورسی (بانکهای ملت، صادرات و تجارت) در دولت روحانی بیش از 3 برابر شده و از 50 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
وی گفت: این در حالی است که رقم بدهی دولت به این سه بانک در سال 92 کمتر از 14 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به بانک تجارت اکنون از 28 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، در حالیکه این رقم در سال 92 معادل 4.6 هزار میلیارد تومان بوده است.
این کارشناس اموراقتصادی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر بیش از23 هزار میلیارد تومان از بدهی 28 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک تجارت معادل با 84 درصد از کل بدهی ، در 4 سال اخیر و در دولت روحانی ایجاد شده است.
انتهای پیام/

نظر شما