تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول دفترنظارت شورای نگهبان شهرستان سرایان:
پیروزیهای نیروی مقاومت برمثلث شوم استکبارخشم آنان را برانگیخته است
تاریخ انتشار : 18 دى 1396 - 14:48  |  
کد مطلب: 8487
مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان شهرستان سرایان گفت:استراتژی کم نظیر ایران اسلامی درمنطقه وپیروزیهای نیروهای مقاومت برمثلث شوم به سرکردگی آمریکا خشم این جنایتکاران را برانگیخته است.

علی ابراهیم زاده مسئوا دفتر نظارت شورای نگهبان شهرستان سرایان امروز صبح درگفت وگوبا سرایان بیدار گفت:استراتژی کم نظیر ایران اسلامی درمنطقه غرب آسیا وپیروزیهای پی درپی جبهه مقاومت برمثلث شوم استکبارودرراس آن آمریکای خبیث وصهیونیسم وآل سعود مثل همیشه خشم این جنایتکاران را برانگیخته است ونقشه های آنان را نقش برآب ساختند.
وی افزود: زمانیکه آنها از اجرای نقشه های شوم خودشان درخارج از مرزهای ایران اسلامی مایوس شدند درصددتوطئه جدیدباهمکاری سرانگشتان مزدورشان درداخل ایران برآمده وبا استفاده ازجومطالبات بحق ملت ایران درباب مسائل اقتصادی آب را گل آلود کرده اند ودست به اغتشاش اموال عمومی مردم وخرابکاری زده اندتاشاید بتوانندخوابهای پریشانی خودشان را التیام بخشند.
مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان شهرستان سرایان اظهارکرد:این بار ملت ایراناسلامی بازهم حماسه ای دیگر آفریده ودردفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ومیثاق مجددبا ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای سنگ تمام گذاشته وباردیگربا خروش خود،پوزه استکباررا بخ خاک مالیده ووفاداری خودرا به نظام وولایت ثابت نمودند.
ابراهیم زاده گفت:اما حال که باهمت ملت غیرتمندومدافع ولایت ایران این فتنه بزرگ فروکش کرده ،شایسته است مسئولین ودولت محترم بخواسته های بحق مردم رسیدگی کرده وهرچه زودتردررفع عقب ماندگی اقتصادی با تاکید برااقتصاد مقاومتی ،رکود وبیکاری جوانان و....تصمیمات درخورشان ملت بزرگ ایران اسلامی بردارند.
انتهای پیام/

نظر شما