تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 14 دى 1396 - 14:12  |  
کد مطلب: 8472
کارشناس مسایل سیاسی گفت: دشمنان ایران اسلامی درآن طرف مرزها به بهانه مشکلات اقتصادی قصدتوطئه های جدیدی درایران اسلامی را داشتندکه با هوشیاری ملت خنثی شد.

صدیقه آریانفرکارشناس مسائل سیاسی امروز صبح درگفت وگو با سرایان بیدار گفت:انقلاب اسلامی ایران ازروزهای آغاز نهضت تاکنون همیشه با دخالتهای سرویسهای جاسوسی آمریکا استکبارجهانی درراس آن آمریکای جهانخوار موردحمله وتجاوز قرارگرفته ومی گیرد. که هربار با عنایات حضرت حق ورهبری داهیانه رهبرانقلاب وهوشیاری مردم نقش برآب می شود.
وی افزود: امروز نیز ملت هوشیار وهمیشه درصحنه ایران که می خواست بزرگداشت 9دی را که یک روزتاریخی درتقویم ملت ایران است ارج بگذارد وبه دشمنان نشان دهدکه ملتی هستیم که ظلم نمی پذیریم باردیگر مورد هجوم توطئه ای بزرگ که در آنطرف مرزها توسط استکبار جهانی ومزدورانش طراحی شده بود قرارگرفت>
این کارشناس سیاسی اظهارکرد: اینباردشمن با پوشش مسائل اقتصادی ومعیشتی بعضی ها را به میدان کشید تا با خیال باطلشان شاید بتواند درصفوف فشرده امت واحدرخنه ایجادکند که با هوشیاری ملت عزیز ایزان این توطئه نیزنقش برآب شد.
آریانفرگفت: دشمن همیشه منتظر یک فرصت است که بتواند جامعه ای را بهم بریزد همانطورکه مقام معظم رهبری فرمودند:دشمن منتظریک فرصت است ،منتظریک رخنه است که ازاین رخنه واردشود .
وی خاطرنشان کرد: شمادرهمین قضایای این چندروز اخیر مشاهده کنید چه کسانی با جمهوری اسلامی عناددارند آنانی که از وضعیت معیشتی خوبی برخوردارند واز بیرون ازمرزها حمایت می شوند.همه دست بدست داده اند برای اینکه بتوانند نظام جمهوری اسلامی را ساقط نمایند وملت باید بیداری خودرا حفظ کند وخروشان برعلیه این موجها به پیش رود.
انتهای پیام/
 

نظر شما