تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
قائم مقام نماینده ولی فقیه دراستان خراسان جنوبی:
انقلابی گری تدین لازم دارد/اجرای اقتصادمقاومتی مدنظرمسئولین باشد
تاریخ انتشار : 10 دى 1396 - 00:40  |  
کد مطلب: 8454
قائم مقام نماینده ولی فقیه دراستان خراسان جنوبی گفت: اصل انقلابی گری ایمان به خداوندمتعال وپیامبر(ص) وائمه معصومین (ع) ودرزمان غیبت حضرت امام زمان (عج)ولایت فقیه می باشد.

به گزارش سرایان بیدار، مراسم سالروز حماسه بزرگ نهم دیماه شب گذشته بعدازنماز مغرب وعشاء با حضوراقشارمختلف مردم ومسئولین درمحل حسینیه سیدالشهداء سرایان برگزارشد.
دراین مراسم که بااجرای برنامه های معنوی متنوع همراه بودحجت الاسلام نوفرستی قائم مقام نماینده ولی فقیه دراستان خراسان جنوبی درسخنانی ارروز نهم دیماه بعنوان روزی با عظمت درتاریخ انقلاب اسلامی یادکردوگفت:عظمت وبزرگی روزنهم دیماه برای همه ملت شریف ایران روشن وآشکاراست .
وی افزود: دشمنان اسلام وانقلاب که پس ازانتخابات سال 88با همکاری عوامل داخلی وابسته خودبدنبال اختلال وتفرقه درمیان اقشارمردم بویژه مسئولین بودندوباحربه فتنه گری بمیدان آمدند تا شایدبتوانندنظام اسلامی را زمینگیرنمایند تا جایی که حرمت امام معصوم (ع) حضرت امام حسین را نگه نداشتندودرعاشورای حسینی حرمت شکنی کردند .
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسپاه انصارالرضا(ع) اظهارکرد: دراینجابودکه ملت شریف ایران به امر رهبر وولی فقیه خودبمیدان آمدند وبا حضور شکوهمندخود درراهپیمایی نه دی جواب دندان شکنی به استکبارجهانی وعوامل داخلی اودادندواین روز بعنوان یکروز بیادماندنی درتاریخ انقلاب اسلامی اسلامی باقی ماند وبرگ زرین دیگری را درتاریخ ایران اسلامی گشود.
نوفرستی گفت:استکبارجهانی درطول تاریخ انقلاب باجریان غربگرایی وفرهنگ غرب قصدداشته تا به اسلام سیلی بزند اما ملت ایران با هوشیاری تمام با حضورخوددرتمامی صحنه های انقلاب جواب سیلی اورا داده اند ونقشه های شوم اورا نقش برآب ساختند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون استکبار با راه اندازی جنگ نرم که رهبرمعظم انقلاب ازآن بعنوان ناتوی فرهنگی یادنموده اند به جنگ انقلاب اسلامی آمده است وباعوامل داخلی خوددارد اسلام ناب را زیرسئوال می برد وبرخی از این عوامل هنوز ازخواب بیدار نشدند وبایدحتما چوب استکباربه سرشان بخوردتا ازخواب بیدارشوند.
قائم مقام نماینده ولی فقیه استان بیان داشت: جریان دیگری با نام دین ودفاع ازارزشهای دینی ازجمله عدالت وعدالتخواهی دارددربین مردم رسوخ پیدامی کند ،ولی بایددانستکه مسئله عدالت یکی از ویژگیهای حکومت جهانی امام عصر(عج) است ونباید برای حاکم سازی گروههای خود وجریانهای سیاسی خودازسوی برخی مورداستفاده ابزاری قراربگیردواز دین استفاده سیاسی بشود.
نوفرستی تصریح کرد : انقلابی گری تدین لازم دارد ،تدینی که برگرفته ازدستورات خداوند متعال وپیروی ازفرامین پیامبر (ص) وائمه معصومین(ع) ودرزمان غیبت امام عصر(عج) ولایت مطلقه فقیه باشد.
وی ازهمه قوای سه گانه کشورخواست تادست بدست هم دهند ودرکنارهمدیگربا تکیه براجرایی نمودن اقتصادمقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری مشکلات اقتصادی کشوررا حل نمایند.
یادآورمی شودکه دراین همایش شرکت کنندگان با سردادن شعارهای مرگ برآمریکا ،مرگ بر اسرائیل ،مرگ برانگلیس، مرگ برفتنه گر ، مرگ بر منافق ، خامنه ای کوثر است ،دشمن او ابتر است ودست خدا برسرماست ،خامنه ای رهبر ماست و......خشم وانزجارخودرا نسبت به استکبار جهانی وفتنه گران داخلی وخارجی نشان دادند وپشتیبانی خودرا از منویات مقام معظم رهبری اعلام نمودند.
 

نظر شما