تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 8 دى 1396 - 14:17  |  
کد مطلب: 8444
امام جمعه سرایان گفت:دلیل اصل حصرسران فتنه به توطئه جدیدآمریکای ، صهیونیست هاو دولت های مرتجع منطقه، با بازیگری سران فتنه بر می گرددوتنهای مرجع پایان دادن به حصرخودشورای امنیت ملی است.

به گزارش سرایان بیدار،حجت الاسلام نجمی پور امام جمعه سرایان درخطبه های نماز جمعه امروز گفت:روز نهم دیماه روزی بیادماندنی درتاریخ انقلاب اسلامی است که آمدن مردم به خیابان وراهپیمایی علیه سران فتنه با روشنگری مقام معظم رهبری  و تبعیت مردم از ولایت اتجام شد. نبود چه بر سر کشور و ملت ما

وی افزود: اگر نبوداین روشنگریهای مقام معظم رهبری معلوم نبودچه برسر کشور وملت مامی آوردند و طبعاً برای دشمنان نظام روشنفکری رهبری و تبعیت مردم، مصیبت بزرگ بوده و یادآوری آن چیز

خوشایندی نیست. 

امام جمعه سرایان اظهارکرد:در طول انقلاب هیچ حرکت مردم به این عظمت در ایران اتفاق نیفتاده است. ملت ایران

بویژه جوانان ایران از )زن و مرد، پیر و جوان( حماسه ای خلق کردند که انگشت حیرت به دهان جهانیان

گذاشتند. مردم در همراه با نظام و انقلا ب و رهبری، در 9 دی بسیار هوشمندانه عمل کردند و اجازه

ندادند شورش اشرافیت علیه جمهوریت پا بگیرد. و اجازه ندادند دسیسه های و نیرنگ های مثلت

شوم)آمریکا.انگلسی /ر ژیم صهیونیست ( مبن بر دروغ بزرگ تقلب در جامعه جا بیفتد.

نجمی پور گفت: مردم با بصیرت مثال زدن خودشان در حمایت از رهبری مظلوم انقلام ب به گونه ای نشان دادند که جای برای فریبکاران و اهل فتنه و فتنه گری باق نماند. و مردم شمشیر عدالت را بالای سر فتنه گران نگه داشتند اما 

فرودنیاوردند چون هنوز امید دارند دست از فتنه گری بردارند و به اردوگاه انقلا ب بر گردند. 

وی بیان داشت: امروز ازروی خیر خواه می گوییم کسانیکه خیمه اسلام و انقلا ب را رها کردند و به خیمه آمریکا و اروپا 

واهل فتنه رفته اند روزی پشیمان خواهند شد که دیر خواهد بود.

امام جمعه سرایان اظهارداشت:حماسه 9 دی ماه سال 1388 از این جهت حائز اهمیت هست که به دنبال کودتاى خزنده 

وخطرناکی که می رفتبا حمایت و هدایت بیگانگان، تمامیت انقلا ب و نظام اسلا مى را به مخاطره بیاندازد، با اراده پولادین وحضورمنسجم و عاشورایى ملت بزرگ و همیشه زنده ى ایران اسلا مى به صورتى معجزه گون ظاهر گردید و 

آتشآن را خاموش ساخت .

نجمی پور تصریح کرد:کودتاى مخملى و یا رنگینى که فرمانش بیشتر در دست سرویسهاى وابسته به بیگانگان بود

و البته توسط بازى خوردگان بى بصیرت و یا تشنگان قدرت و ثروت داخلى نیز میدان دارى مى شد.

امام جمعه سرایان ادامه داد:همه مردم و مسئولان از همه جریانات سیاس با فهم اینکه اصل نظام در خطر است و مورد هجوم برنامه ریزی شده قرار گرفته است با قامت راست، پای در میدان عمل گذاشتند و روز 9 دی را به یک روز بزرگ و 

تاریخ تبدیل کردند. 

نجمی پور عنوان نمود:مدیریت فتنه 88 مربوط به داخل کشور نبود بلکه یکسردر داخل کشور و بخش قابل توجه از

طراح ها و هدایت ها از خارج از مرزها بود. انتخابات سال 88 بهانه ای بیش نبود و کسان که این فتنه را از

داخل و بیرون مدیریت کردند همان کسان بودند که در تیرماه 78 غائله کوی دانشگاه را به راه

انداختند. نگرانی با تهیه نسخه های 10 ساله برای نظام، شکست ها و ناکام های خود را بازخوان می کنند و

را در جهات دیگر به روز رسان می کنند، بر همین اساس ضروری است که آگاه و بصیرت 9 دی در همه ایام

حفظ شود. جناح های سیاس باید بدانند در بازی ها و جناح بندی های خود از حد ترخص نظام یعن امنیت و

اعتبار نظام در صحنه داخل و جهان هرگز نباید عبور کنند.

وی افزود:دلیل واقع حصر سران فتنه چیست؟ آیا به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات، لشکر کشی های

خیابان ، ادعای تقلب، توهین ها به اهانت های بیشمار به مسئولین نظام و نهادهای انقلا ب در حصر خانگی به

سر می برند؟ اگر این گونه است، چرا بدون تشکیل دادگاه و محاکمه، به حصر محکوم شده؟ اما هیچکدام از

این موارد دلیل اصل این افراد نیست. بلکه دلیل اصل حصر این افراد،به توطئه جدید

آمریکای ، صهیونیست هاو دولت های مرتجع منطقه، با بازیگری سران فتنه بر می گردد. توطئه ای که اگر

هوشمندانه و بهنگام خنثی نشده بود، سرنوشت شبیه عراق و سوریه طی سال های اخیر، می توانست برای

ایران رقم بخورد.

امام جمعه سرایان گفت: بنابراین حصر، دلایل امنیت دارد و ادعای تقلب و رفتارهای ساختارشکنانه در سال

88 ، دلیل آن نیست. بلکه به دنبال مصوبه عادلانه ترین مرجع و نهاد امنیت در کشور انجام شد. طبق

گزارش هیئت رسیدگی به حادثه 25 بهمن در کمیسیون اصل 90 مجل شورای اسلامی ، طراحان اصل

راهپیمایی و تظاهرات در روز 25 بهمن، مجموعه ای از اقدامات را تدارک دیده بودند و این اقدامات همه اش

در راستای متشنج کردن اوضاع و برهم زدن آرامش کشور بود، برخ از این اقدامات نشان داد به گزارش

مذکور عبارت بود از:

تعرض به اموال عموم و آتش زدن سطل های زباله، تخریب خودروها و ایجاد رعب، وحشت و ناامنی -

استفاده از سلام ح های مختلف اعمم از شکاری، جنگ ، ساچمه ای و حتی گاز اشک آور و به کارگیری آنها علیه -

نیروهای انتظام ، امنیت و مردم

سردادن شعارهای تحریک کننده -

پس از این حوادث و گزارش های مستند از توطئه آمریکای صهیونیست 25 بهمن، شورای امنیت ملی

موضوع را مورد بررس و در نهایت تصمیم به حصر خانگی گرفت. بدیهی است که این حصر به دلایل امنیت

انجام شده و دارای وجاهت قانون است و تنها مرجع پایان دادن به حصر، خود شورای امنیت ملی

است. و حصر، مجازات جرم سران فتنه نیست. بلکه یک اقداع تنبیه و تمهیدی برای حفظ امنیت داخل

کشور است.

نجمی پور اظهارداشت:برخی از مسئولان و دست اندرکاران نظام عدم همراهی با مردم در این روز را با دلایل مختلف توجیه کردنداما تنها علت را که می توان از توضیحات عجیب و غریب آنها برای عدم حضور در راهپیمای 9 دی نام برد 

عدم درک شرایط و عدم اطلاع از موضوع است. در ایام فتنه 88 در روزهای منتهی به یوم الله 9 دی شاهد مردود

شدن برخ از خواص هم بودیم. 

وی گفت:امروز عده ای ازهمان خواص ازهمراهی با مردم در بزرگداشت نهم دیماه امتناع م ورزند. هنوز برخی در پی مطرح نشدن 9 دی هستند، در صورت که رهبر معظم انقلا ب بربازخوان وفراموش نکردن حماسه 9دی تاکیدکردند.

امام جمعه سرایان افزود:بازخوان فتنه 88 به بزرگداشت حرکت عظیم مردم ایران در حماسه 9 دی باعث می شود و 

عناصروابسته به آمریکا و نیز برخی از خواص بی بصیرت نتوانند با سوار شدن بر مورد تفرقه افکن به اهداف

شوم خود دست پیدا کنند.دشمن را هیچ وقت نباید دست کم گرفت یا اینکه با خیال آسوده به حال خود

گذاشت، بلکه پس از آخرین شکست آمریکا و اسرائیل در منطقه به اضمحلا ل داعش باید منتظر نسخه های

جدید تری از خباثت آنها باشیم. نسل جدید و جوان مومن به انقلا ب باید با بصیرت و شناخت کامل از دشمن و

زمینه بازی خصم، خود را دفاع مستحکم در مقابل آماج حملا ت شیاطین و نظاع استکبار آماده و مسلح

کنند. دشمن خارج و نظام سلطه با همراه برخ کشورهای منطقه در تلاش هستند اقتدار و صلا بت

جمهوری اسلام م را دچار خدشه نمایند که البته تاکنون با مشت آهنین فرزندان انقلا ب روبرو شده و از این

پس نیز روبرو خواهند شد.

نجمی پور اظهارداشت فتنه اقتصادی طراح کیست؟ دعوت به آشوب های خیابان زیر سر چه کسان است؟ به تازگ زمزمه هایی در خصوص اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور به گوش م رسد و فراخوان های مشکوک برای برگزاری

تجمعات اقتصادی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. جالب آنکه در حرکات که بیشتر شبیه نوستالوژ ی

سال 88 است که شاهد انتشار برخ کلیپ ها، شعرها، توییت ها و سیاه نمای های عجیب و رقریب در

اعتراض به چیزی به نام اوضاع اقتصادی کشور هستیم. این فضای وحشتناک و رخداد های پیرامون آن با

مسائل مثل گرانی یک شبه تخم مرغ جنجال های بر سر افزایش نرخ عوارض خروج از کشور همراه شده اما از

نظر برخی محافل تحلیل این هم زمان با ایام الله 9 دی ماه اصلا  اتفاقی نیست و بخش از پروژ ه شوم فتنه

اقتصادی است.

انتهای پیام/

 

نظر شما