تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول حوزه بسیج ادارات ونهادهای شهرستان سرایان:
9دی تیرخلاص برمدعیان دموکراسی
تاریخ انتشار : 7 دى 1396 - 15:36  |  
کد مطلب: 8443
مسئول حوزه بسیج ادارات ونهادها وکارگری شهیدتندگویان شهرستان سرایان گفت:حماسه نهم دیماه تیرخلاص مردم وملت شریف ایران برپیکرمدعیان دموکراسی بود.

محمدمهدی عظیمی مسئول حوزه بسیج ادارات ونهادها وکارگری شهیدتندگویان شهرستان سرایان عصرامروز درگفت وگو با سرایان بیدار گفت: انقلاب اسلامی به مثابه صدراسلام ودرعصررسول الله (ص) پراز فراز ونشیب ها ورویش ها وریزشهایی بوده است وبدلیل حقانیت این قیام به مسیر خودادامه میدهد. تا به چشم اندازهاییکه حضرت امام برایش تعریف کرده با رهبریهای حضرت امام خامنه ای نایل آید.
وی افزود:دلیل اساسی ثبات وپایداری نظام هماهنگی وموزون بودن آن با فطرت امت اسلامی است اگر که گاهی دچارمشکلاتی شود حکمتی است تا سره ازناسره منفک گردد.وبرخی از مدعیان ونظریه پردازان درپای آزمونهای انقلاب اسلامی بلنگندوبه مردم معرفی شودند هرچندبا شعارهای خوب وجذاب خودرا عرضه کنند.
مسئول حوزه بسیج ادارات شهرستان سرایان اظهارکرد:انتخابات سال88همچنین کازاری بود هرچند برخی ازآنان معتقدبه جامعه مدنی وگفتگوی تمدنها بودند ولی تحمل یک جریان برخاسته از دموکراسی که عصاره مدنیت است را برنتافتند .
عظیمی گفت: این مدعیان مردم را صاحبان انقلاب می دانستند ولی انتخاب مردم را نمی پذیرفتند ودامنه طولی وعرضی مخالفت آنان آنقدرگسترده  شده بودکه نمی توانست مدعی شودبه غفلت افتاده اند چون ارتباط با کانون خصومت بامردم وانقلاب را درخارج داشتند .
وس خاطرنشان کرد:مردم صبورایران اسلامی پس از گذشت 8ماه زمانی که بسیاری از خطوط قرمز وحریمها ی اسلام را دشمن داخلی وخارجی  وبه تعبیر رهبرمعظم انقلاب اسلامی (احمق ها)عبورکردند خیل انبوه مردم نیز تیر خلاص را در9دیماه 88برپیکره استکبار شلیک کرد ند وباردیگر اثبات کردند که صاحب اصلی انقلاب مردمند.
انتهای پیام/ 

نظر شما