تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 16 آذر 1396 - 14:02  |  
کد مطلب: 8326
معاون وزیربهداشت ودرمان برای تامین اعتبارتوسعه فضاوتعدادتخت واحداث کلینیک تخصصی بیمارستان حضرت امام علی (ع)شهرستان سرایان قول مساعدداد.

جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتفاق نماینده مجلس شورای اسلامی محمدرضاامیرحسنخانی و رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند وتنی چندازمسئولین استانی وشهرستان سرایان از بیمارستان امام علی (ع) سرایان بازدید نمود.
جان بابایی وتیم همراه ضمن بازدید ازبخش های مختلف بیمارستان وعیادت ازبیماران، در جریان مشکلات و درخواست های بیمارستان و مردم قرارگرفت.
مریم شرفی رییس شبکه بهداشت ودرمان درخواست اصلی را مجوز توسعه فضای فیزیکی وتعداد تخت بیمارستان مطرح و خواستارپیگیری تامین اعتبار کلینیک تخصصی درحال ساخت بیمارستان ،کمبود تجهیزات در بخش های بستری ، تامین متخصص رادیولوژی و جراح عمومی شد.
معاون وزیربهداشت ودرمان برای توسعه فضا وتعدادتخت وهمچنین تامین اعتباراحداث کلینیک تخصصی بیمارستان حضرت امام علی (ع) سرایان قول مساعدداد.
انتهای پیام/

نظر شما