تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
رئیس مدرسه علمیه جعفریه شهرستان سرایان:
حضرت امام جعفرصادق(ع) داناترین فرد زمان خوددرپاسداری ازدیانت
تاریخ انتشار : 14 آذر 1396 - 14:13  |  
کد مطلب: 8323
رئیس مدرسه علمیه جعفریه شهرستان سرایان گفت:حضرت امام جعفرصادق(ع)داناترین فردوشایسته ترین انسان دربین مردم زمان خودبرای پاسداری ازدیانت بود.

حجت الاسلام نباتی رئیس مدرسه علمیه جعفریه شهرستان سرایان امروز صبح درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت: تاریخ مانند آیینهای است که تصاویر را ضبط میکند و برای آیندگان نگاه میدارد. این ویژگی تاریخ مربوط به تمامی امتهاست، و تاریخ خود را به یک نظر محدود نمیکند. تاریخ امین است، و بر امین نارواست که در امانت خیانت کند.
وی افزود:اگر شرایطی پیش آید که تاریخ ناگزیر شود حقایق را توأم با تحریفها یکجا نقل کند، جاودانه نخواهد بود، و آنگاه حقیقت محض در کنار گمراهیها به تنهایی آشکار خواهد شد.
رئیس مدرسه علمیه جعفریه سرایان اظهارکرد:تاریخ حوادث را چنان که واقع شدهاند، در تمامی اشکالشان، بدون دگرگونی، و بدون اینکه یکی را نقل کند و دیگری را رها سازد، منعکس میکند، و این وظیفه تاریخ راستین است در تمامی ادوار.
نباتی گفت:اما توجه به این حقیقت که بازیهای سیاسی نقش مهمی در سیطره بر نظام تاریخ و تصرف در سنت آن داشته، و تاریخ را از ادای امانتش بازداشته، ناچارمان میسازد اعتراف کنیم که تاریخ در انجام وظایف خود به صورت کامل و درست موفق نبوده است. در لابهلای تاریخ مطالبی گنجانده شده که بسیار دردآور است، و در مقابل مطالبی حذف شده که میتوانست برای آیندگان مایه مباهات باشد. به راستی موجب تأسف بسیار است که تاریخ آزادیش را از دست بدهد، و سبب گمراهی گردد، تا آنجا که در آئینه دیگران نگریسته شود و دیگران در آن ننگرند.
وی خاطرنشان ساخت:با این همه تاریخ از حقایق قابل اعتماد تهی نیست، و ما نیز اکنون از لابلای تعصبات و هواهای نفسانی موجود در تاریخ، جوهر زندگی امام صادق را بیرون خواهیم کشید. اکثر مورخان در نقل شخصیت و زندگی امام صادق کوتاهی کرده و جز اندکی از آن را نیاوردهاند. کسی که تاریخ ابن کثیر را ملاحظه کند و ببیند که پیرامون شخصیتهای بیاهمیتی سخن رفته ولی از امام صادق مطالب قابل ذکری نیاورده است، متوجه انحراف و ظلم عظیم ابن کثیر خواهد شد. وی در تاریخ خود وقتی به حوادث سال ۱۴۸ هجری میرسد فقط مینویسد: در این سال امام جعفر صادق وفات یافت. ابن کثیر دوست ندارد که بیش از این چیزی بگوید. امثال ابن کثیر، پیش از وی و پس از او، فراواناند.
رئیس مدرسه علمیه جعفریه سرایان بیان داشت: از شگفت انگیزترین چیزهایی که دیدیم این بود که کسی چون محمد محی الدین، که به تحقیق و ضبط الفاظ در تصحیحات و تعلیقاتش شهرت دارد، درباره جعفر بن محمد (ع) سستی نشان داده و به کوتاهی گفته است: درگذشت محمد بن جعفر علوی [۱]. ممکن است که این مسأله ناشی از اشتباه چاپی و یا اشتباه استنساخ از اصل کتاب باشد، ولی به هر حال لازم است به این لغزش توجه شود. بر تاریخ واجب است که شخصیتی چون جعفر بن محمد (ع) را به بحث بگذارد و حقش را ادا کند، چرا که او برجسته ترین شخصیت روزگار خود و عالمترین فرد امت به طور مطلق بود.
نباتی تصریح کرد:دورازحقیقت نخواهد بود اگر بگوییم که امام صادق داناترین فرد عصر و شایسته ترین مردمان برای پاسداری از دیانت بود؛ و نیز غیر واقعبینانه نیست اگر بگوییم آن گامهایی که امام در روزگار شکوفایی علم برداشت، تجربهای به مسلمانان بخشید، و به آنان آموخت مصلحی که بزرگان امت و پیشوایان جامعه از او پیروی میکنند باید چگونه آدمی باشد؛ و نیز روشن ساخت اگر علم، استقلال جوهری خود را حفظ کند و دانش با حقیقت وجودیش بر جان جامعه انسانی سیطره پیدا کند، بدون آنکه به زور نیاز باشد، چگونه علمی خواهد بود. اساسا حق این است که علم به خاطر حقیقت آن مطلوب باشد، نه اینکه از طریق زور و نیرنگ خود را تحمیل کند.
وی عنوان نمود:بسیاری از کسانی که زندگی امام صادق را مورد بررسی قرار داده اند، راه محافظه کاری و پنهانکاری را برگزیده اند؛ از این روبررسیها ومطالعات سطحی ازمحدوده احتیاط و تعصب فراتر نرفته است. با اینکه تصویری که از امام صادق درقاب تاریخ با دستی لرزان کشیده شده کاملا مطابق با واقع نیست،
انتهای پیام/

نظر شما