تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مدیرکل کمیته امداداستان خراسان جنوبی:
مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری اشتغال است
تاریخ انتشار : 5 آذر 1396 - 13:47  |  
کد مطلب: 8297
مدیرکل کمیته امداداستان خراسان جنوبی گفت:یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری ودولت موضوع اشتغال است .

به گزارش سرایان بیدار، درهفتمین جلسه کمیته اشتغال شهرستان سرایان که صبح امروز باحضورمدیرکل کمیته امداد استان خراسان جنوبی ومدیران ادارات شهرستان سرایان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان سرایان تشکیل شد سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد استان خراسان جنوبی گفت: یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری ودولت محترم موضوع اشتغال جوانان وخانواده های تحت حمایت نهادهای حمایتی می باشد.
وی افزود:دولت درموضوع اشتغال فعالیتهای خوبی راانجام داده است واعتباراتی را هم به این امر اختصاص داده است.
مدیرکل کمیته امداداستان خراسان جنوبی اظهارکرد درشهرستان سرایان 12درصدخانوارهاو7درصدنفرات و25درصدسالمندان و4درصددانش آموزان و8درصددانشجویان تحت پوشش کمیته امدادقراردارند.که این ارقام ازمیانگین استانی کمتر می باشد.
سلم آبادی گفت: ازمجموع اعتبارات 810میلیاردتومانی بند(د)تبصره 16مبلغ 35میلیاردتومان به بخش امداداختصاص داده شده است که 2میلیارد و32میلیون تومان برای بخش اشتغال کمیته امداد باید هزینه شود.وازمحل صندوق ولایت این نهادنیز مبلغ 833میلیون تومان نیزبه اشتغال تعلق دارد.
وی خاطرنشان کرد:درسال قبل مبلغ 299میلیون تومان برای اموضوع اشتغال کمیته امدادسرایان درنظرگرفته شده بود که این رقم درسال جاری به 833میلیون تومان افزایش پیداکرده است.
محمدکریمی فرماندارشهرستان سرایان گفت:درهفته بسیج قرارداریم وباید که تفکربسیجی درهمه نهادها وسازمانها نهادینه شود.
وی افزود:اقتصادمقاومتی مدنظرمقام معظم رهبری بهترین راهکارمناسب برای مقابله با دکترین استکباروبخصوص آمریکا می باشدودولتهاباید بسوی دولت خدمتگزارحرکت کنند.ونگاهشان ،نگاه خدمت محوری باشد.
فرماندارسرایان اظهارکرد:تمامی مدیران عامل بانکها باید نسبت به اختصاص اعتبارات اعلام شده برای بخش اشتغال شهرستانها دراسرع وقت با توجه به اینکه تاپایان سال 4ماه دیگربیشتری باقی نمانده است اقدام نمایند.
کریمی گفت:همه ادارات ونهادها می بایست ظرفیتهای اشتغال خودرا تا پایان هفته مشخص وبه فرمانداری اعلام تا دراختیار دهیاران قرارگیرد.
وی خاطرنشان کرد:هماهنگی لازم با ائمه محترم جماعت انجام خواهدشد تا موضوع اشتغال را در اولویت سخنان خوددرخطبه های نمازجمعه قراردهند.
فرماندارسرایان تاکیدکرد: که مدیران ادارات برای بحث اشتغال از ظرفیتهای موجودفضاهای مجازی شهرستان استفاده نمایندوازدهیاران هم درخواست کردکه یک طرح اشتغالزانیز به فرمانداری وبخشداریها اعلام نمایند.
کریمی براستفاده ازظرفیتهای صنعت ومعدن تاکیدکرد وگفت: تسهیلات 23میلیاردتومانی فرصت خوبی برای اشتغال جوانان دراستان می باشدکه همه باید برای این مهم تلاش نمایند.
انتهای پیام/
 
 

نظر شما