تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
یک کارشناس مسائل سیاسی سرایان:
تسویه حساب سیاسی هیات نظارت با روزنامه کیهان
تاریخ انتشار : 4 آذر 1396 - 11:08  |  
کد مطلب: 8288
کارشناس مسائل سیاسی سرایان گفت:تصمیم هیات نظارت با روزنامه کیهان تسویه حساب سیاسی است

محمدمهدی عظیمی کارشناس مسایل سیاسی شهرستان سرایان صبح امروز درگفت وگو با سرایان بیدارگفت:نشریات وروزنامه ورسانه های گروهی هرکشوری بعنوان عیون وچشمهای مردم ناظربرعملکردمدیران می باشندومنطقا واخلاقا رعایت انصاف نیز باید مدنظر آنان باشد.
وی افزود:برخی مواقع ازنوع قلم ونگارش صاحبان جراید می توانندبرداشتی داشته باشندتاتسویه حسابهای قبلی خودرا اعمال کننداز این منظرموضوعی که درروزنامه کیهان بعدازپرتاب موشک نیروهای یمنی به ریاض انجام شد،که مطرح شدمقصدبعدی دبی ،می توانست اینچنین برداشتی برای افرادی داشت که قصدتسویه حساب داشته باشند.
این کارشناس امورسیاسی اظهارکرد:این برداشت را نیزمی توان داشت که برخی مواقع یک رجز خوانی یا یک موضوع اینچنین می توانداعراب جاهل عربستان را سرجایشان بنشاندکه مردم مظلوم یمن را اینقدرآزارندهند.
عظیمی گفت:موضوعی کع اخیرا ریاست محترم جمهوری در مقابل عربستان گرفت اگر نوع تیتراین روزنامه تاثیرگذاردر امنیت ملی بود فرمایشات ریاست محترم جمهوری بیشترمی تواند موثر باشدکه بایستی گفت هردو درست وبجا ولازم بوده است.
وی خاطرنشان ساخت:ماکشوری نیستیم که شیوخ اطراف این کشورپهناور ومادرهمه آنها عربستان بخواهدبرای ما تهدید باشند.
این کارشناسی مسایل سیاسی بیان داشت: تصمیم هیات نظارت با روزنامه کیهان یک تسویه حساب سیاسی بوده است.
انتهای پیام/
 

نظر شما