تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 2 آذر 1396 - 12:33  |  
کد مطلب: 8278
درچهارمین روز ازهفته بسیج مستضعفین مسئولین وکارکنان ادارات ونهادهای شهرستان سرایان باحضور درگلزارشهدای سرایان با آرمانهای والای شهیدان عهد وپیمان مجدد بستند.

به گزارش سرایان بیدار:درچهارمین روز هفته بسیج مستضعفین مسئولین وکارکنان ادارات ونهادهای شهرستان سرایان صبح امروزدرگلزار شهدای شهرسرایان حضوریافته وباعطرافشانی وغباروبی ونثارگل وتاج گل نسبت به مقام شامخ این عزیزان ادای احترام نمودند.
در این مراسم که با اجرای برنامه های معنوی همراه بود،حجت الاسلام بنی اسدی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسپاه سرایان گفت:دشمنان واستکبار جهانی همیشه بدنبال این موضوع هستندکه بتوانندبرملتهای ضعیف ومظلوم ظلم روا دارند وآنان را وابسته به خودنمایند.
وی افزود:دشمنان واستکبار هیچگاه به ملتهای مظلوم اجازه نداده است که براساس نظریه دفاعی خودبتوانند در مقابل هجمه های آنان وداشته های خودشان برنامه ریزی نمایند.
نماینده ولی فقیه درسپاه سرایان اظهارکرد: استکبارجهانی به سرکردگی آمریکا تا کنون قریب به 52کشور مسلمان وغی مسلمان حمله نظامی کرده است ودربیش از22کشور پایگاه نظامی ایجادکرده است.
بنی اسدی گفت:همه این نقشه های استکبار وآمریکا بخاطر زورگویی وقلدری آنان است که میخواهند کدخدایی جهان را ازآن خودبدانند.
وی خاطرنشان کرد:یکی ازالزاماتی که شهداء ازما انتظاردارند بازگشت به هویت دینی درسایه جهادومبارزه با دشمنان است که عامل پیروزی وحاکمیت دین درمنطقه ومنشاء استقامت است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه سرایان بیان داشت:یکی دیگر از الزامات شهداءبرای ما توجه به تراکم تهدیدات دشمنان است که بایدهمه آحادجامعه به این تهدیدات توجه خاص داشته باشند ودرمقابل آن به مقابله ومبارزه برخیزند.
بنی اسدس تصریح کرد:توجه به رهیافت باقیمانده ازمسیرشهداء توسل به آموزه های دینی است وهرمسیری خارج ازاین مسیربه سعادت نخواهدرسیدوشقاوت نصیبش خواهدشد.
وی تاکیدکرد:امروزدرکنارقبورشهداءگردآمده ایم تا بیعتی مجددبا آرمانهای بلنداین عزیزان ببندیم تا ازمسیرشهداء وولایت دفاع کنیم.
 
 

نظر شما