تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مدیرجهادکشاورزی شهرستان سرایان خبرداد:
کاهش ۸۵درصدی تولید اناردرشهرستان سرایان
تاریخ انتشار : 16 آبا 1396 - 08:15  |  
کد مطلب: 8232
مدیرجهادکشاورزی شهرستان سرایان گفت:برداشت محصول انار درحالی ازباغات انار شهرستان سرایان آغاز شد که بیش از۸۵ درصد باغات این منطقه به دنبال سرمازدگی آذرماه سال گذشته کف بر شده است.

موسی سلیمانی مدیر جهاد جهاد کشاورزی سرایان صبح امروز درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:در شهرستان سرایان  860 هکتار باغ اناروجود دارد که 750 هکتار آن بارورو ۱۱۰هکتار آن غیر باروربوده  که به دنبال سرمازدگی اوایل آذر ۹۵ درختان بیش از ۸۵ درصد این باغات کف بر شد.
وی با اشاره به اینکه کمتر از1۲۰ هکتار باغ اناردارای محصول امسال وجود دارد افزود: تولید اناردرسال گذشته درسرایان  ۷ هزارو ۱۲۵تن بوده است که امسال این رقم 9۰۰ تن برآورد می شود.
مدیرجهادکشاورزی شهرستان سرایان اظهارکرد: برداشت انارهرساله برای مردم منطقه بیش از۱۷هزار نفر روز اشتغال ایجادمی کند.
سلیمانی گفت:تولید انار نیزسالانه بیش از۱۰ میلیارد تومان درآمد برای باغداران سرایان داشت که امسال این رقم به  حداقل ممکن رسیده است.
وی خاطرنشان کرد:میزان خسارت وارده به باعداران پس از بررسی های  کارشناسانه بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان براورد شده است.

نظر شما