تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مشاورعالی رئیس بنیادشهیدانقلاب اسلامی کشور:
مبارزه با استکبار یک وظیفه است/سپاه برخاسته ازمتن انقلاب است
تاریخ انتشار : 13 آبا 1396 - 13:00  |  
کد مطلب: 8229
مشاورعالی رئیس بنیادشهیدانقلاب اسلامی کشورگفت: امروز حقیقت خوی درندگی وچپاولگری آمریکا برای همه مردم جهان روشن شده است ومبارزه با استکبارجهانی وظیفه همه ملتهاست.

به گزارش سرایان بیدار،مراسم راهپیمایی روزسیزدهم آبانماه ،روز مبارزه ملی با استکبارجهانی با حضوراقشارمختلف مردم سرایان بخصوص دانش آموزان ومعلمان ودانشجویان همگام با سراسرکشور صبح امروزبرگزارشد.
راهپیمایان درحالیکه پارچه نوشته ها وتصاویر امام ورهبری را با خودحمل میکردند باشعارهای مرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل وای رهبرآزاده ،آماده ایم آماده ودیگرشعارها.....خشم وانزجارخودرا به استکبارجهانی بسرکردگی آمریکا نشان دادند وپشتیبانی خودرا از ارزشهای امام راحل(ره)ومنویات مقام معظم رهبری اعلام نمودند .
شرکت کنندگان دراین راهپیمایی پس ازپیمودن مسیرخیابان امام خمینی (ره) سرایان در محل حسینیه سیدالشهداء اجتماع نمودند.
حجت الاسلام سیدحسن موذنی مشاورعالی رئیس بنیادشهید انقلاب اسلامی کشور در اجتماع عظیم تظاهرات کننده سیزده آبان سرایان گفت:امروز روز مبارزه جدی با استکبارجهانی است ودشمنان ما بخصوص آمریکا بداند که اگر درروز سیزده آبان 57دانش آموزان عزیزمارابه شهادت رساند دیگر دانش آموزان ساکت ننشستند وراه آنان را ادامه دادندوامروز همه اقشار ملت در همه صحنه ها حضور شکوهمنددارند.
وی افزود:ازابتدای انقلاب همه ترفندهای استکبار که برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام شده موجب ثبات امنیت واقتداروعظمت بیشتر این نظام شده است وهمه مسئولین نظام همگام با مردم وگوش به فرمان امام ومقتدایشان ولی امر مسلمین جهان تمامی نقشه های استکباررا نقش برآب می سازند.
مشاور عالی رئیس بنیادشهیدکشور اظهارکرد:امروز آمریکا سپاه پاسداران مقتدرما را گروهک تروریستی معرفی می کند چون می داند که اگر سپاه نبود امروز ازاسلام ومسلمین خبری نبود وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخاسته ازمتن انقلاب است که مبارزه با استکباررا هم درداخل وهم درخارج مرزهای ایران اسلامی وظیفه اصلی خودمیداند تاآنجا که جان خودرا درراه دفاع ازحریم اهل بیت عصمت وطهارت درمبارزه با گروههای داعشی وتکفیری درطبق اخلاص گذاشته است.
موذنی گفت:امروز حقیقت خوی درندگی وچپاولگری استکبارجهانی بسرکردگی آمریکا برای همه ملتهای جهان روشن شده است ومبارزه با استکبار وظیفه همه ملتهای ظلم سنیز می باشد.
وبااشاره به ایام اربعین حضرت امام حسین (ع) خاطرنشان کرد:حضرت امام حسین (ع) دشمنان خودش را خوب شناخت وبا آنها به مبارزه پرداخت وماهم باید دراه دشمن شناسی ازآنحضرت تبعیت کنیم واولین وظیفه خودرا شناخت دشمنان بدانیم.
مشاورعالی رئیس بنیادشهیدکشوربیان داشت: دشمنان می خواهندکه ما درحال حاضر آرامش نداشته باشیم وآمریکا تا همیشه دشمن شماره یک ملت ایران است ومی خواهدکاری بکندکه ما وابسته به او شویم ولی کورخوانده است ملت ما هیچگاه درمقابل خواسته های اوسرتعظیم فرود نخواهندآورد وتا همیشه بااو مبارزه خواهندکرد.
موذنی به جوانان ونوجوانان شرکت کننده درراهپیمایی توصیه نمودتا فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کارخودقراردهند وسبک زندگی اسلامی که معظم له سفارش میکنندرا آویزه گوش خودقراردهند.وملت ما با فریادهای بلند مرگ برآمریکا واسرائیل خودشان امروز نشان دادند که گوش بفرمان فرماندهی معظم کل قوا هستند وتامرگ استکبار ازپای نخواهندنشست.
 

نظر شما