تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 23 شهر 1396 - 14:41  |  
کد مطلب: 8025
نشست هم اندیشی وهماهنگی مسئولین شبکه های فضای مجازی شهرستان سرایان پیرامون ترویج فرهنگ وایثارشهادت ودفاع مقدس برگزارشد

به گزارش سرایان بیدار،درآستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس وبه منظوربحث وتبادل نظر پیرامون ترویج فرهنگ ایثاروشهادت نشست هم اندیشی وهماهنگی مسئولین شبکه های فضای مجازی شهرستان سرایان صبح امروز درمحل بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان سرایان برگزارشد.
محمدمهدی عظیمی رئیس بنیادشهیدومسئول کمیته ایثارگران ستادبزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت:گسترش وترویج ونش فرهنگ ایثاروشهادت یکی ازمقوله هایی است که متاسفانه موردغفلت وفراموشی همگان قرارگرفته است.
وی افزود:فضای مجازی یک تیغ دوطرفه است که اگر اطلاع رسانی خوبی درخصوص فرهنگ ایثاروشهادت برای نسل جوان ونوجوان انجام نگیرد جامعه دچارآسیبهای زیادی خواهدشد.وگاها ممکن باعث متلاشی شدن خانواده ها شود.
مسئول بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان سرایان اظهارکرد:درحال حاضردرکشورما بدون هیچ توجهی فضاهای مجازی گسترش پیدا می کندتا جایی که نفوذدشمنان به خانه های ماهم رسیده است وبهترآنست که برای استفاده ازفضاهای مجازی برنامه ریزی بهتری انجام پذیرد.خصوصا درجهت گسترش فرهنگ ایثاروشهادت کاربیشتری انجام پذیرد.
عظیمی براستفاده همه فضاهای مجازی از سایتهای خبری نهادامامت جمعه شهرستان ، ادارات ونهادها وشبکه های خبری مطمئن تاکیدکرد.
مهدی هاشمزیی مسئول کمیته فضای مجازی ستادبزرگداشت دفلع مقدس گفت:هدف از این نشست این هست که برنامه ریزی لازم درجهت هماهنگی بیشتربرای گسترش ونشرارزشهای دفاع مقدس ازطریق شبکه های خبری وفضای مجازیپ شهرستان انجام پذیرد.
وی افزود:درنشروگسترش فرهنگ ایثاروشهادت همین حداقل کاری راهم که انجام می دهیم نیتمان خالصانه باشدتا نسل جوان ونوجوان بتوانندازآنچه که مانشر می دهیم استفاده کافی را ببرندودرشهرستان سرایان قابلیتهای خوبی وجودداردکه میشودازآن بخوبی استفاده وبیشترکارروی بومی سازی انجام پذیرد.
مسئول کمیته فضای مجازی ستادبزرگداشت دفاع مقدس اظهارکرد:در خصوص شهداء وایثارگران ناگفته های پنهانی درشهرستان سرایان وجودداردکه ما بایدسعی تا این ناگفته ها را دراین هفته زنده کنیم.
در این نشست مسئولین فضاهای مجازی سرایان براستفاده ازپتانسیلهای شهرستان ،دست نوشته های شهداء وایثارگران ،معرفی شهدای شاخص شهرستان و.....تاکیدکردند.
انتهای پیام
 

نظر شما