تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 21 شهر 1396 - 11:04  |  
کد مطلب: 8019
مدیرکمیته امدادشهرستان سرایان گفت:رمزموفقیت طرحهای اشتغالزایی کمیته امدادسرایان مشاوره ونظارت است که توسط کارشناسان این نهادانجام می گیرد

امیرحسین اربابی مدیرکمیته امدادشهرستان سرایان درگفت وگوبا سرایان بیدارگفت:رمزموفقیت طرحهای اشتغالزایی این نهادمشاوره ونظارت است که بطورمستمرتوسط کارشناسان این نهادموردارزیابی قرارمی گیرد.
وی افزود:ازابتدای سال جاری تاکنون تعداد305نفراز خدمات مشاوره شغلی این نهاد بطوررایگان استفاده نموده اند .
مدیرکمیته امدادشهرستان سرایان اظهارکرد:طی سال گذشته 627مددجوی کمیته امداداین شهرستان با اعتباری بیش از420میلیون ریال زیرپوشش آموزشهای فنی وحرفه ای وکارآفرینی قرارگرفته اند.
اربابی گفت:توانمندسازی مددجویان کمیته امدادازطریق آموزشهای فنی وحرفه ای ،اعطای تسهیلات طرح های اشتغال وبرخی از وظایف این نهادحمایتی وانقلابی بوده که درراستای انجام این وظایف اقدامات موثری انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد:ارائه آموزشهای فنی وحرفه ای وکارآفرینی قبل ازایجادهرشغلی ازمهمترین اولویتهای این نهاداست که هدف ازاین آموزشهاافزایش مهارت مددجویان قبل ازاجرای طرح ،کسب اطلاعات لازم درزمینه بازاریابی وفروش تولیدات است .
انتهای پیام 

نظر شما