تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 9 شهر 1396 - 06:34  |  
کد مطلب: 7972
رئیس اداره بهزیستی سرایان گفت:9پایگاه ثابت وسیاردرروزعید قربان آماده جمع آوری گوشت قربانی ونذورات مردم شهرستان سرایان می باشند

سید مصطفی مهرداد رئیس اداره بهزیستی شهرستان سرایان درگفتگوبا سرایان بیدارگفت: خیرین و نیکوکاران عزیز می توانند در روزعید سعید قربان همانند سال های گذشته، گوشت قربانی و نذورات خود را به پایگاه های جمع آوری تحویل دهند تا کار توزیع میان مددجویان انجام شود.
وی با بیان اینکه قربانی کردن یک سنت الهی است افزود: این سنت به یک رفتار اجتماعی تبدیل شده است و برای حفظ آن لازم است که این رفتارفراگیر شود ومحرومان ونیازمندان هم ازفواید این سنت بهره مند گردند.
رئیس اداره بهزیستی سرایان: عید قربان را فرصتی برای دستگیری ازنیازمندان حقیقی برشمرد وبا تأکید براینکه گوشت های جمع آوری شده و کمک های نقدی به نیازمندان واقعی اختصاص می یابداظهارکرد: درسال 95 بیش از750 کیلو گوشت جمع آوری شده دربین توانخواهان و مددجویان تحت پوشش توزیع گردید که امسال هم طبق برنامه ریزی های انجام شده گوشت های جمع آوری شده وکمک های نقدی عید قربان دراسرع وقت به دست نیازمندان خواهد رسید.
مهرداد ضمن دعوت از مردم درمشارکت دراین امربشر دوستانه گفت:محرومان به لحاظ اقتصادی آسیب پذیرند و عید قربان بهترین فرصت است که محرومان ازفواید این سنت حسنه بهره مند شوند.
وی عنوان کردک مردم نوع دوست و خیرمی توانند کمک های نقدی وغیرنقدی خود را به شماره حساب 2345206112 بانک ملت شعبه سرایان واریز نمایند.
انتهای پیام
 

نظر شما