تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 8 شهر 1396 - 15:45  |  
کد مطلب: 7969
امام جمعه سرایان دردیدارکارکنان دولت شهرستان سرایان گفت:ازشاخصه های مهم یک دولت موفق مردمی بودن آن هست ودولتی به موفقیت خواهدرسیدکه همراه مردم وازجنس مردم باشدوحول محورولایت فقیه حرکت کند

به مناسبت هفته دولت فرمانداروروسای ادارات ونهادهای شهرستان سرایان صبح امروزدرمحل دفترامام جمعه باحجت الاسلام نجمی پور امام جمعه سرایان دیدارکردند.دراین دیدارحجت الاسلام نجمی پور با گرامیداشت یادوخاطرشهیدان رجایی وباهنرگفتکهفته دولت بزرگداشت ارزشهای بجامانده ازشهیدان بزرگواررجایی وباهنرمی باشد.
وی افزود:ازاصلی ترین توصیه های مقام معظم رهبری به دولت مسئله مردمی بودن هست ودولتی موفق خواهدبودکه همراه مردم ،ازجنس مردم باشدودرکنارمردم ازنزدیک مشکلات فراروی آنان رالمس کند.
امام جمعه سرایان خطاب به شرکت کنندگان اظهارکرد:پای صحبت مردم بنیشینیدومردم را ازخودتان بدانید ومسئولیت را یک امانت دانسته وبعنوان طعمه ازآن استفاده نکنید.
نجمی پورگفت:وظیفه وهنرهرمسئول خدمت به مردم می باشد همچنانکه شهیدان رجایی وباهنر دراین امر پیشتاز والگوبودند.
وی خاطرنشان کرد:مسئولیت نباید وسیله ای برای تامین آینده خودمان وفرندانمان باشدبلکه باید ازآن برای هرچه بیشترخدمت به جامعه استفاده کرد.
امام جمعه سرایان بیان داشت:یکی ازپرتکرارترین بیانات مقام معظم رهبری درچندسال اخیر موضوع اشتغال است وبایدهمه دولتمردان عزم خودرا جزم نمایندتااین مشکل اساسی کشوررا حل نمایند.
نجمی پورتوصیه نمودکه: آمریکا واسرائیل را همیشه دشمن بدانید وموضع انقلابی بگیریدوانقلابی باشیدوهمه مسئولان اجرایی کشوربایداینطورفکرکنند.
وی دربخش دیگری ازسخنان خودگفت:بحث فرهنگ واقتصادمقاومتی بایدجدی گرفته شودوبخوبی به آن جامه عمل پوشیده شود چون موفقیت دولت موفقیت نظام را بدنبال دارد.
امام جمعه سرایان تاکیدنمود:نقدمنصفانه نمایید وازسیاهنمایی پرهیرکنید وولایت را محور وعمودکشورونظام بدانید وبا تبعیت محض ازولایت مطلقه فقیه به پیش بروید.
محمدکریمی فرماندارسرایان دراین دیدارگفت:اگربخواهیم به توسعه برسیم باید همه آحادجامعه یک نگاه داشته باشندواساس توسعه درکشورتوسعه وگسترش فرهنگ است .
وی افزود: چیزی که امروزموردنیازجامعه است که بایدبعنوان یک اصل اساسی مدنظرمان باشدجمع شدن همه آحادجامعه دورهم برای پیشرفت وآبادانی کشوراست وحل مشکلات اساسی کشور فقط ازطریق همدلی حل می شود.
انتهای پیام

نظر شما