تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول مبارزه با موادمخدراستان خراسان جنوبی:
روابط عاطفی کلیدواژه جلوگیری ازمصرف موادمخدر
تاریخ انتشار : 26 تير 1396 - 14:30  |  
کد مطلب: 7811
مسئول مبارزه با موادمخدراستان خراسان جنوبی گفـت:یکی ازمهمترین کلیدواژه های جلوگیری ازمصرف موادمخدرروابط عاطفی خانواده هابراساس موازین دینی است

به گزارش سرایان بیدار،زندی مسئول مبارزه با موادمخدراستان خراسان جنوبی درجلسه شورای مبارزه باموادمخدرشهرستان سرایان صبح امروزدرمحل سالن اجتماعات فرمانداری سرایان گفت: امروزنس جوان وپویای ما ازهمه طریق خصوصا مصرف موادمخدرصنعتی موردهجمه دشمنان قرارگرفته اندبطوریکه باعث ازهم گسیختگی عواطف خانواده ای شده است تا جاییکه پدرخانواده شنیع ترین رفتاررانسبت به محارم خودش انجام می دهد.
وی افزود:امروزاگرموضوع مبارزه باموادمخدرمدیریت درستی نشودهمه گیر وفراگیر برای همه آحادجامعه خواهدشدووظیفه تمامی نهادها بخصوص نهادهای فرهنگی است تا بتوانیم جلوگیری از این آسیب اجتماعی بعمل آوریم .
مسئول مبارزه باموادمخدراستان اظهارکرد:بزرگترین تولیدکننده موادمخدرکشورافغانستان با تولید4800تن درسال هم مرزبا جمهوری اسلامی میباشدکه الحمدالله به یمن نیروهای غیورمرزبانی ،انتظامی وبسیج وسپاه ودستگاههای اطلاعاتی وامنیتی ماشاهدامنیت پایدار دراستان خراسان جنوبی بوده وازگسترش وتوزیع موادمخدرجلوگیری بعمل آمده است.
زندی گفت:تجربه نشان داده است که هرکاری به خودمردم واگذارشده است خروجی آن رفاه وآسایش افرادجامعه بوده است ومابایددربحث جلوگیری از توزیع ومصرف موادمخدراز مردم با همکاری همه نهادهای مربوطه کمک بگیریم.
فرخنده معاون فرهنگی سپاه پاسداران استان خراسان جنوبی در این جلسه گفت:طرح پیشگیری ازمصرف وتوزیع موادمخدربصورت محله ای سال 95در323نقطه ازشهرستانهای استان اجرایی شده است وقراراست درسال جاری در352نقطه دیگراستان نیز اجرایی شود.
وی افزود:درحال حاضر11محله شناسایی شده دراستان وجودداردوتاکنون شهرستان سرایان جزءاین طرح نبوده است که درسال96زیرپوشش قرارگرفته است .
معاون فرهنگی سپاه استان اظهارکرد:برای پیشگیری از مصرف وتوزیع موادمخدر 6گام ازجمله اشراف کامل داشتن،بسترسازی ،تبلیغات وآگاه سزی ،روشنگری چهره به چهره ،محله پاک ودرمان پیشنهادشده است که بایداجرایی گردد.
محمدکریمی فرماندارسرایان گفت:جبهه نرم دشمنان موضوع توزیع ومصرف موادمخدراست که مقام معظم رهبری هم برمبارزه باآن تاکیدخاص دارند.
وی افزود:عزم دولت دربرنامه ششم کاهش موادمخدراست که انشاءالله باهمکاری تمامی دستگاههای دولتی ومردم به این امردست پیداخواهیم کرد.
فرماندارسرایان اظهارکرد:مهمترین منکرفراروی خانواده ها موادمخدراست چون این منکرمبانی خانواده ها را متزلزل می کندواستحکام خانواده ها را دچارشکست می کند.
کریمی گفت:مهمترین مسئله دربحث پیشگیری تغییررفتاراست وما باید برای این تغییربیکاری وفقربا دادن آگاهیهای لازم به افرادجامعه وفراهم نمودن امکانات وتجهیزات سالم برای ایجادنشاط وتفریحی اجتماعی را فراهم سازیم .
وی بیان داشت: ما آمادگی داریم درکنارعزیزان دست اندرکار امرپیشگیری از تمام ظرفیتهای شهرستان برای ازبین این اسیب اجتماعی استفاده کنیم.
سرگردامانتی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان سرایان هم با مطرح نمودن نقش طرح قرارگه جوادالائمه گفت:معضلات فرهنگی که اعتیادیکی ازاین معضلات است همکاری همگانی را می طلبد که باید برای ریشه کن نمودن آن قدم برداشتوانشاءالله با همکاری وهماهنگی نهادهای اجتماعی شهرستان این اقدام صورت خواهدپذیرفت.
سرهنگ وطن دوست سرپرست نیروی انتظامی شهرستان سرایان هم به ارائه گزارشی از عملکر این نیرودرشهرستان درسال 95وابتدای سال جاری تاکنون پرداخت وگفت نیروی انتظامی نمی تواند به تنهایی با این بلای خانماسوز مبارزه کندبلکه باید همه دستگاههای اجرایی برای ریشه کن نمودن این معضل اجتماعی همت کنند.
انتهای پیام

نظر شما