تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
مسئول زایشگاه بیمارستان سرایان:
حجاب وعفاف برای زنان مصونیت است
تاریخ انتشار : 19 تير 1396 - 13:55  |  
کد مطلب: 7772
مسئول زایشگاه بیمارستان سرایان گفت:حجاب وعفاف برای زنان حفظ عفت ومتانت وشخصیت ومصونیت است

نرگس شریفی کارشناس مامایی ومسئول زایشگاه بیمارستان حضرت امام علی (ع) سرایان درگفتگوباسرایان بیدارگفت:  مسلماهمانگونه که درجامعه میبینیم فلسفه حجاب برای زن،حفظ عفت،متانت وشخصیت ودریک کلمه مصونیت اوست نه محدودساختن و پرده نشین کردن وی.حجاب ماننددژی محکم ،عفت زن را حفظ و شخصیت وی را باارزش میکند.
وی درادامه ضمن اشاره به چادر پوششی برتر برای زن افزود:باتوجه به جاافتادن بحث حجاب و چادر درمنطقه ما،نه تنها حفظ عفت و حریم و حیا برای زنان مشهود است بلکه زمینه و وسیله ای برای تقرب به خدا ودوری ازصفات رذیله و تفاخر و تظاهراست.
مسئول زایشگاه بیمارستان امام علی (ع) درخصوص ویژگی های پوشش درشرایط کنونی جامعه اسلامی اظهارکرد: مسلما برکسی پوشیده نیست که اهمیت حجاب باعث سرکوب شدن حس خودنمایی و تحریک میشود.چادر نشانه ملی و حجاب برتر است و علاوه بر بارفرهنگی حیا وعفاف،حافظ و حصاری است که زن و حتی مرد را ازخطر بیگانه حفظ میکند.
انتهای پیام

نظر شما