تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان سرایان:
ادبیات کودکان با سطح درک آنان پیونددارد
تاریخ انتشار : 19 تير 1396 - 13:53  |  
کد مطلب: 7771
سرپرست کانون پرورش فکری وکودکان ونوجوانان سرایان گفت: ادبیات کودکان گونه ای ازادبیات است که متناسب با سن کودکان است وبا سطح درک آنان پیونددارد

منیره طاهرپورکلانتری سرپرست کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان سرایان درگفتگوباسرایان بیدارگفت:ایران کشوری کهنسال با سابقه ای دیرینه فذهنگی با 6هزارسال تمدن و2500سال تاریخ مدون وصاحب ادبیاتی غنی وپربارهم درشکل شفاهی وهم بصورت نوشتاری آن است که کودکان این مرز وبوم ازاین میراث بی نصیب نمانده اند.
وی افزود:ادبیات کودکان ونوجوانان گونه ای از ادبیات است که جداسازی آن ازبخشهای دیگرادبیات با سن مخاطبان آن انجام می شود.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان اظهارکرد:اینگونه های ادبی هنگامی پدیدآمده که بزرگسالان متوجه شوندکودکان ونوجوانان به سبب گنجایش شناختی وویژگیهای رشدی خودآمادگی پذیرش متنهای سنگین را ندارند وبه متونی نیازمندندکه پاسخگوی دوره رشدآنها باشد.
طاهرپورگفت:کودکان خردسال به متنها ی آهنگین وکوتاه مانندلالایی ها ،مثل ها وترانه های آهنگین واکنش بیشتری نشان می دهند وهرچه گروه سنی مخاطبان بالاتررودآنها بتدریج می توانند داستانهایی را با واژگان بیشتر بشنوند.
وی خاطرنشان کرد:ویژگی دیگر ادبیات کودک ونوجوان در این است که با سطح سوادکودکان پیونددارد ،کودک نوآموزشها متنهای ساده را می تواند بخواند وبفهمد هرچه سوادش بیشتر می شود متون سختر را نیز درک می کند.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بیان داشت: کودکانی که به مرز نوجوانی وپس ازآن می رسند ، می توانند رمانهای متناسب با نیاز خودرا مطالعه کنند .
طاهرپور اظهارداشت:شعروادبیات منظوم نیز بخش گسترده ای از ادبیات کودکان ونوجوانان را می سازد وافسانه های کهن نیز گونه ای گسترده است که به فراوانی در اختیار این گروه سنی قرار می گیرد.
انتهای پیام

نظر شما