تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 17 تير 1396 - 15:25  |  
کد مطلب: 7760
همایش بزرگ دوچرخه سواری با شعار مقابله دربرابراعتیادصبح امروز درسرایان برگزارشد

به گزارش سرایان بیدار،همایش دوچرخه سواری باشرکت بیش از 70دوچرحه سوارجوان ونوجوان با شعارمقابله دربرباراعتیادصبح امروز از محل میدان بسیج به سمت دانشگاه بهداشت برگزارشد.
درمراسم پایان این همایش مریم شرفی رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرایان هدف ازبرگزاری این همایش را سلامت ونشاط جامعه وترویج فرهنگ جلوگیری ازاعتیادذکرکرد.
وی افزود: اعتیادچهارمین بحران دنیا ومنبع اقتصادی خوبی برای سوداگران مرگ می باشد وشروع اعتیادبامصرف سیگاراست که اغلب درسنین جوانی ونوجوانی انجام می گیرد.
رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرایان اظهارکرد:اعتیادتحدیدجدی برای سلامتی همه آحادجامعه است و90درصدسرطانها براثر استعمال دخانیان بوجودمی آیدو54درصدکوردکان جامعه درمعرض دودسیگارهستند.
محمدکریمی فرماندارسرایان گفت: دررابطه با استعمال موادمخدربایدگفت:آنچه که به آن توجه کم شده است موضوع جان انسانهاست وقافل هستیم ازاینکه نعمت سلامتی چه نعمت بزرگی است که خداوندبه ما ارزانی داشته است.
وی همراهی افرادجامعه را برای ازبین بردن موادمخدربسیارموثردانست وگفت: متاسفانه درکشورما سالیانه 100میلیاردتومان سیگاردرکشورمصرف می شود و60درصدطلاقهادرکشورریشه دراعتیادافراددارد.
فرماندارسرایان تاکیدکرد:اوقات فراغت ونشاط وشادابی جامعه را باید برای ازبین بردن اعتیادتقویت نماییم.
در این همایش هدایایی برسم یادبود به برخی شرکت کنندگان براساس قرعه داده شد.
انتهای پیام

نظر شما