تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
درهمایش تجلیل ازکشاورزان شهرستان سرایان:
مدیرجهادکشاورزی شهرستان سرایان برآبیاری نوین تاکیدکرد
تاریخ انتشار : 17 تير 1396 - 15:08  |  
کد مطلب: 7759
مدیرجهادکشاورزی سرایان درهمایش تجلیل ازکشاورزان این شهرستان گفت: اجرای روشهای نوین آبیاری تحت فشاروکم فشارموجب صرفه جویی درهدررفت آب باتوجه به بحران آب می شود

به گزارش سرایان بیدار،همایش تجلیل ازکشاورزان شهرستان سرایان با حضورجمع زیادی ازکشاورزان وتولیدکنندگان بخش کشاورزی ومسئولین ادارات ونهادها درمحل سالن اجتماعات جهادکشاورزی سرایان برگزارشد.
موسی سلیمانی مدیرجهادکشاورزی سرایان گفت:بیشترین فعالیتها درسال گذشته تاکنون درحوزه آب واستفاده بهینه ازاین نعمت خدادادی انجام گرفته است واعتبارات بسیارخوبی هم ازمحل اعتبارات ملی برای این حوزه جذب شده است.
وی افزود:درسال 1395مقدار1275هکتارازاراضی باغی وزراعی شهرستان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده اندکه 320هکتارآبیاری تحت فشار ومابقی کم فشاربا اعتباری بالغ بر7میلیارتومان انجام گرفته است.
مدیرجهادکشاورزی سرایان اظهارکرد:کشاورزان می بایست با توجه به تخصیص اعتبارات خوب این حوزه فرصت را ازدست ندهندوبرای این امراقدام کنند.
سلیمانی گفت:حداقل سطح زیر کشت برای اجرای طرح آبیاری نوین 2و3هکتارمی باشدواین نوع آبیاری افزایش راندمان بهره وری را دارا می باشد.
وی با اجرای کشت نشایی وگلخانه ای اشاره کردوخاطرنشان ساخت:مقررشده که برای این امر ازمحل اعتبارات فنی واعتبارت شهرستانی تسهیلات خوبی بابهره کم درنظرگرفته شده است چون می بایست بیشترین اشتغال را ایجادکنیم تا شعارسال مقام معظم رهبری تحقق پیداکند.
مدیرجهادکشاورزی سرایان بیان داشت:درخصوص کشتهای گلخانه ای وصنایع تولیدی که مهمترین نیازشهرستان است وهمچنین موضوع بسته بندی محصولات کشاورزی واجرای مکانیزاسیون درحوزه دام واداوات کشاورزی ،ترمینال ضبط پسته ازمحل صندوق توسعه ملی تسهیلاتی باسود12درصد درنظرگرفه شده است.
سلیمانی تصریح کرد: تسهیلات خوبی ازمحل صندوق کارآفرینی امید با سقف 100میلیاردتومان برای هرطرح درحوزه کاشت ،داشت وبرداشت گیاهان دارویی درنظر گرفته شده است.
وی از کشاورزان تقاضاکردتا نسبت به بیمه محصولات کشاورزی وروستایی وعشایری اقدام نمایند.
به گفته مدیرجهادکشاورزی سرایان درسال 95و96بیش از156میلیاردتومان براثرسرمازدگی به محصولات باغی وزارعی خسارت واردگردیده است.
محمدکریمی فرماندارسرایان هم در این همایش با توجه به اینکه توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نیروی کاربا مهارت وابزاروتکنولوژی پیشرفته می باشدگفت: کشاورزان شهرستان باید تلاش نمایند تابا اجرای روشهای نوین آبیاری بیشترین بهره وری را دربرداشت محصولات کشاورزی داشته باشند.
لازم بیادآوریست که در این همایش ازچندنفرازکشاورزان که بیشترین تولیدات محصولات کشاورزی را داشته بودند تقدیربعمل آمد.
انتهای پیام

نظر شما