تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 14 تير 1396 - 14:09  |  
کد مطلب: 7746
فرماندارسرایان گفت:هنرشوراهای اسلامی اینست که نیازهمدلی ووحدت وهمبستگی بین آحادمختلف جامعه ایجادکند

به گزارش سرایان بیدار،همایش تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی ودهیاران شهرستان سرایان شب گذشته با حضورجمعی ازمسئولین درمحل سالن اجتماعات تالارخاطره سرایان برگزارشد.
محمدکریمی فرماندارسرایان دراین همایش گفت:درانتخابات شوراهای اسلامی شهرروستا این شهرستان نسبت به سالهای گذشته تعدادکاندیدا8درصدرشدداشته است.و90درصدمردم شهرستان درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شرکت داشته اند.
وی افزود: اعتبارات اختصاص یافته دردولت یازدهم به سه نقطه شهری سرایان ، آیسک وسه قلعه 15میلیاردتومان بوده است و434هزارمترمربع آسفالت و44هزارمترمربع جدول گذاری انجام شده است.
فرماندارسرایان اظهارکرد:درچهارسال گذشته 80هزارمترمربع فضای سبز و500میلیاردتومان اعتباربه دهیاریها اختصاص داده شده وسرایان اگربخواهددرجایگاه خوبی قراربگیردبایدرشدمتوازن داشته باشدوبه همه نقاط شهرستان توجه خاص شود.
کریمی گفت:دراین چهارسال 5/9میلیاردتومان اعتبار گازرسانی به روستاهای بالادست وآبرسانی به روستاهای نرم ،نوده ومصعبی 5/3میلیاردتومان اعتبار و10میلیاردتومان اعتباربرای آبرسانی روستای چرمه درنظرگرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد:مراکزبهداشت درمانی روستهای بغداده ودوحصاران ودوست آباد وکریموومصعبی وبیمارستان حضرت امام علی (ع) بخشهای کودکان ف داخلی  واطاق عمل تجهیز شده است.
فرماندارسرایان اظارداشت:17200هکتارآبیاری تحت فشاروکم فشار110هزارمترمربع لوله گذاری انجام گرفته است.
کریمی بیان داشت:درشهرستان سرایان درهیج یک از شوراهای اسلامی ودهیاریها یک پرونده فسادمالی وجودندارد وانتخاب شهرداران پاکدست از تصمیمات خوب شوراهای اسلامی شهرها بوده است .
وی ازکسانی که دوره های قبل عضو شورا بوده اند واین دوره شرکت نکرده اند تقاضاکرد که با توجه به تجربیاتی که کسب نموده اند به اعضای جدید کمک ومشاوره بدهند.
فرماندارسرایان گفت:یکسری دغدغه ها درسطح کلان کشور وجودداشته که حل شده است وامروز برای رفع محرومیت از استان خراسان جنوبی نیاز به وحدت واتحاد وهمدلی است که با همکاری یکدیگر برطرف نماییم.
کریمی افزود: هنرشوراهای اسلامی اینست که نیازهمدلی ووحدت وهمبستگی دربین آحادجامعه ایجادکندتا درحوزه مدیریت شهری به یک شهرایده آل برسیم وباید تحرک وپویایی وجودداشته باشد.
وی بیان کرد: دولت تدبیروامید باورش اینست که فرامین مقام معظم رهبری فصل الخطاب است وباید کاملا اجرایی شود.
در این همایش اسحاقی رئیس شورای شهرستان سرایان ، سیف الهی رئیس شورای شهر سرایان ، صنعتی رئیس شورای شهر آیسک ، زینلی رئیس شورای شهر سه قلعه ،مقدس نماینده عالی شوراهای استان ،توکل شهردارسرایان به بیان گزارش اقدامات اجرایی خودپرداختند.
انتهای پیام 

نظر شما