نمایش 41 - 50 از 7827
درجلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان مطرح شد:
مدیراجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان گفت:ازابتدای تاسیس مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان خیرین ونیکوکاران این شهرستان مبلغ 1میلیارد و500میلیون تومان به بخش بهداشت ودرمان شهرستان کمک کرده اند.
تاریخ مطلب: 23/01/1397 - 13:51
امام جمعه موقت سرایان:
امام جمعه موقت سرایان گفت: مهمترین موضوعات زمان حضرت امام موسای کاظم (ع)برخاستن جنبشهای انقلابی موردتاییدآن امام بود.
تاریخ مطلب: 23/01/1397 - 13:50
کارشناس امورسیاسی:
کارشناس امورسیاسی گفت:وزارت خزانه داری آمریکا از یک طرف دارایی های ایران را مسدود میکند و از طرف دیگرسفارش میکند که به ایران اینترنت رایگان بدهد. چون هر دوی این ابزارها برای براندازی ایران اما با دو شیوه قبض و بسط آمریکا را به اهدافش میرساند .
تاریخ مطلب: 23/01/1397 - 13:48
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سرایان:
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سرایان گفت:بازی های بومی و محلی با حضور پرشور مردم درروستای زیبای مصعبی سرایان در رشته های مختلف برگزار شد.
تاریخ مطلب: 23/01/1397 - 13:47
معاون آموزشی آموزش وپرورش شهرستان سرایان:
معاون آموزش آموزش وپرورش شهرستان سرایان از برگزاریاعتکاف علمی دانش آموزان پیش دانشگاهی این شهرستان درایام تعطیلات عیدنوروزخبرداد.
تاریخ مطلب: 23/01/1397 - 13:45
فرماندارشهرستان سرایان:
فرماندارشهرستان سرایان گفت:سلامت موضوع بسیاراساسی درجوامع انسانی است وبایددربحث پیشگیری راهکارهای مناسب وعالمانه داده شود.
تاریخ مطلب: 22/01/1397 - 13:21
کارشناس مسایل سیاسی:
کارشناس مسایل سیاسی گفت:حمایت ازتولیدداخلی لازمه حفظ واستقلال کشوروارتقای جایگاه کشوربه لحاظ نظامی می باشد.
تاریخ مطلب: 21/01/1397 - 10:32
صبح امروز انجام شد:
فرمانداری سرايان بمناسبت روزجهانی بهداشت با رئيس و پرسنل شبکه بهداشت و درمان ديدار كرد.
تاریخ مطلب: 21/01/1397 - 10:30
فرماندارشهرستان سرایان:
فرماندارشهرستان سرایان گفت:تمامی مسئولین ادارات ونهادها باید به مناسب سازی محیط شهری نگاه عالمانه داشته باشند.
تاریخ مطلب: 21/01/1397 - 10:29
حرف دل مردم آیسک:
آماده نبودن زیرساختهای ناحیه صنعتی آیسک برای سرمایه گذاران بعدچندین سال فقط دراین ناحیه فقط یک تابلوخودنمایی می کند.
تاریخ مطلب: 21/01/1397 - 10:28

صفحه‌ها