نمایش 11 - 20 از 7543
مسئول آبفای روستایی شهرستان سرایان خبرداد:
مسئول اداره آبفای روستایی شهرستان سرایان گفت: از محل اعتبارات ملی امسال یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای عملیات اجرایی آب رسانی مجتمع چرمه، نوده مصوب شده است که هنوز در انتظارتخصیص است.
تاریخ مطلب: 27/10/1396 - 15:04
شهردارشهرآیسک خبرداد:
شهردارآیسک گفت: بر اساس آمار شهرداری سرانه فضای سبز در آیسک 13.5 متر مربع است که هر چند به حد استاندارد 15 مترمربع نرسیده است اما با این وجود رضایت شهروندان را به دنبال داشته است.
تاریخ مطلب: 27/10/1396 - 15:03
مسئول کانون خدام الحسین شهرستان سرایان گفت:
مسئول کانون خدام الحسین شهرستان سرایان ازمرحله آماده سازی نمایش زیرهمین سقف با هنرمندی بیست نفر از فعالان نمایش شهرستان خبرداد.
تاریخ مطلب: 27/10/1396 - 15:01
صبح امروزدرسرایان برگزارشد:
دومین جلسه برنامه ریزی وهماهنگی جشنواره بازیهای بومی و محلی شهرستان سرایان برگزارشد.
تاریخ مطلب: 27/10/1396 - 15:00
فرماندارشهرستان سرایان:
فرماندارشهرستان سرایان گفت:وزارت آموزش وپرورش قریب به 11هزارمیلیاردنفرساعت را ازعمرکودکان ونوجوانان را درکلیدی ترین سالهای شکل گیری مهارتشان مدیریت می کند.
تاریخ مطلب: 26/10/1396 - 14:35
مسئول میراث فرهنگی شهرستان سرایان:
مسئول میراث فرهنگی شهرستان سرایان ازآبگیری آب انبارهای تاریخی سرایان درشبهای سردزمستان خبرداد.
تاریخ مطلب: 26/10/1396 - 14:34
معاون عمرانی فرماندارشهرستان سرایان:
معاون عمرانی شهرستان سرایان گفت:فرهنگ سازی درزمینه کاهش حجم زباله ها یک امرضروری ولازم است.
تاریخ مطلب: 26/10/1396 - 14:32
امام جمعه سرایان:
امام جمعه سرایان گفت: مبارزه بامفسدین اقتصادی وظیفه اصلی مسئولین است وبایددراه اجرایی شدن اقتصادمقاومتی ازهیچ کوششی دریغ ننمایند.
تاریخ مطلب: 25/10/1396 - 14:23
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سرایان :
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سرایان ازبرگزاری همایش موتورسواران استانهای خراسان جنوبی ورضوی درکویرزیبای بخش سه قلعه خبرداد.
تاریخ مطلب: 25/10/1396 - 14:21
درطرح تعالی شهرستان سرایان:
دبیرستانهای نمونه و شرف و ریحانه النبی شهرستان سرایان در طرح تعالی ممتاز استانی شدند.
تاریخ مطلب: 25/10/1396 - 14:19

صفحه‌ها