نمایش 71 - 80 از 336
مولف سرایانی:
یک مولف سرایانی گفت:خواجه حافظ شیرازی ازمهمترین شعرای تاثیرگذاربردیگرشاعران عصرخودبوده استواشعاروی به زبانهای اروپایی نیز ترجمه شده است
تاریخ مطلب: 19/07/1396 - 23:59
امروز صبح انجام گرفت:
بمناسبت هفته نیروی انتظامی باحضورمعاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان ،امام جمعه ،فرمانداروجمعی ازمسئولین ادارات ونهادهای شهرستان سرایان بهره برداری ازساختمان جدیدفرماندهی انتظامی شهرستان سرایان آغازشد
تاریخ مطلب: 19/07/1396 - 12:15
امام جمعه سرایان:
امام جمعه سرایان دردیدارفرمانده وکارکنان ناجا شهرستان سرایان گفت:پلیس مایه آرامش وهمدلی مردم است وامروزه همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی مدیون زحمات شبانه روزی نیروی انتظامی وشهدای گرانقدراین نیرو می باشند
تاریخ مطلب: 18/07/1396 - 14:26
کارشناس امورسیاسی شهرستان سرایان:
کارشناس امورساسی شهرستان سرایان گفت:کردستان عراق قطعه ای جداناپذیرازعراق بزرگ است که به لحاظ فیزیکی وسیاسی وفرهنگی واجتماعی ازاهمیت خاصی برخورداراست
تاریخ مطلب: 17/07/1396 - 11:10
معاون سیاسی فرماندارشهرستان سرایان:
معاون سیاسی فرماندارشهرستان سرایان گفت: همایش بزرگ اربعین حسینی درکشورعراق نشاندهنده عظمت تشییع درجهان ونمادایستادگی در برابر استکباراست
تاریخ مطلب: 16/07/1396 - 15:12
عضوشورای اسلامی شهرسرایان:
عضوشورای اسلامی شهرسرایان گفت:درتبدیل تهدیدهای جامعه به فرصتهای مناسب وطلوب دولتمردان باید از تمام توان وتلاش خوداستفاده نمایندتا وسایل رفاه وآسایش مردم فراهم شود
تاریخ مطلب: 15/07/1396 - 13:18
فرمانده انتظامی شهرستان سرایان:
فرمانده انتظامی شهرستان سرایان گفت:سلامت وامنیت باعث پیشرفت جامعه می شودوتامین امنیت برای پلیس امری حیاتی است
تاریخ مطلب: 15/07/1396 - 13:17
اعزام تیم موتورکراس سرایان:
تیم موتورکراس شهرستان سرایان به نمایندگی از استان خراسان جنوبی به مسابقات قهرمانی کشوری اعزام می شوند
تاریخ مطلب: 12/07/1396 - 14:21
شهردارسرایان:
شهردارسرایان گفت:آتش نشانان با فداکاری وبه خطرانداختن جان خودش موجب نجات مصدومان وحادثه دیدگان درآتش می شودوآنان مظهرازخودگذشتگی وایثار هستند
تاریخ مطلب: 12/07/1396 - 14:17
عزاداری درسرایان
مهمترین آئین عزاداری شهرسرایان مراسم نخل برداری بعدازظهرروزعاشورا می باشد
تاریخ مطلب: 09/07/1396 - 18:29

صفحه‌ها