نمایش 61 - 70 از 383
عضوشورای اسلامی شهرسرایان:
عضوشورای اسلامی شهرسرایان گفت: تازمانیکه مالیات از بدهکاران میلیاردی کشور درشهرهای بزرگ اخذنگردد اقتصاد بهبودپیدانخواهدکرد.
تاریخ مطلب: 04/10/1396 - 07:29
رئیس سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان خراسان جنوبی :
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: محدوده شهرستان سرایان به طور کامل تحت پوشش مطالعات ژئو فیزیک هوایی قرار گرفته و توسعه مطالعات اکتشافی و کشف ذخایر جدید معدنی از اقدامات سازمان در توسعه فعالیت‌های معدنی در این شهرستان است.
تاریخ مطلب: 03/10/1396 - 14:10
معاون پرورشی آموزش وپرورش شهرستان سرایان:
معاون پرورشی آموزش وپرورش شهرستان سرایان گفت: امروز افتخار ایرایان اسلامی اینست که فخرآفرینان این سرزمین شاگردان مکتب قرآن هستند.
تاریخ مطلب: 02/10/1396 - 12:33
صبح امروز درمدیریت جهادکشاورزی سرایان:
درجلسه هم اندیشی وبررسی وضعیت عملکرد صندوق حمایت توسعه کشاورزی شهرستان سرایانبرنحوه اجرای مدلهای ارائه خدمت رسانی متنوع به بهره برداران تاکیدشد.
تاریخ مطلب: 02/10/1396 - 12:28
یاد شهدا:
شهداء به ما آموختندکه هرقدمی که می خواهید بردارید درراه رضای خداوندمتعال وبدون هیچگونه چشمداشتی باشد.
تاریخ مطلب: 29/09/1396 - 07:58
امام جمعه سرایان:
امام جمعه سرایان گفت دشمنان انقلاب واسلام ونظلام تلاش می کنندکه مانع وحدت حوزه ودانشگاه شوندولی با تعامل حوزه ودانشگاه خیلی از مشکلات کشور مرتفع می شود.
تاریخ مطلب: 27/09/1396 - 13:50
امام جمعه سرایان :
امام جمعه سرایان گفت: ولی نعمتان وصاحبان اصلی انقلاب مردم هستند وهروقت مردم پای کاربودند موفق شده ایم.
تاریخ مطلب: 27/09/1396 - 07:54
امام جمعه سرایان:
امام جمعه سرایان گفت:وحدت بین حوزه دانشگاه موجب مرتفع شدن بسیاری ازمشکلات فرهنگی کشورمی شود.
تاریخ مطلب: 24/09/1396 - 14:00
استاندارخراسان جنوبی:
استاندارخراسان جنوبی گفت:پرداخت یارانه غلط ترین ومخربترین نوع پرداخت است که توسط دولت گذشته انجام شد.
تاریخ مطلب: 23/09/1396 - 21:45
کارشناس امورسیاسی ازقم:
کارشناس امورسیاسی از شهرمقدس قم گفت:حضرت امام به شدت بر مرز‌بندي بين هويت‌ها تأكيد مي‌ورزيد. دوست ودشمن ،کفر و ايمان ، اسلام ناب و اسلام التقاط براي امام واجد مرز بندي حداکثري بود.
تاریخ مطلب: 21/09/1396 - 13:31

صفحه‌ها