نمایش 81 - 90 از 411
دبیرزبان انگلیس دبیرستان دخترانه سرایان:
دبیردبیرستانهای دخترانه شهرستان سرایان گفت: برجام یک معاهده بینالمللی است بنابر این آمریکا به تنهایی نمی تواند آن رالغوکندومسئولین بایدپاسخ دندان شکنی به این اقدام شیطان بزرگ بدهند.
تاریخ مطلب: 26/07/1396 - 13:17
امام جمعه سرایان :
امام جمعه سرایان گفت: همایش بزرگ پیاده روی اربعین ریشه ازیک ریشه تاریخی برخورداراست آنجاکه جابربن عبدالله انصاری برای زیارت قبرحضرت امام حسین (ع) فرسنگها راه را پیاده پیمود.
تاریخ مطلب: 26/07/1396 - 13:16
برگزاری مسابقات قرآن بسیج درسرایان:
مسلبقات رشته های مختلف قرآنی خواهران عضوحلقه های صالحین بسیج شهرستان سرایان برگزارشد.
تاریخ مطلب: 26/07/1396 - 13:14
عضوشورای اسلامی شهرسرایان:
عضوشورای اسلامی شهرسرایان گفت:دولتمردان بایدمتوجه می شدندکه مقام معظم رهبری راه توسعه ورونق اقتصادی را نشان دادندومی بایست درخصوص برجام فرمایشات معظم له را سرلوحه کارخودقرارمی دادند.
تاریخ مطلب: 24/07/1396 - 10:21
کارشناس امور سیاسی سرایان:
کارشناس امورسیاسی سرایان گفت:سپاه پاسداران جایگاهش قلب مردم ایران است وملت ایران با پشتیبانی خوداز این نیروی مقتدرجواب یاوه گویان را خواهندداد
تاریخ مطلب: 23/07/1396 - 14:19
سرپرست دفترنظارت شورای نگهبان شهرستان سرایان:
سرپرست دفترنظارت شورای نگهبان شهرستان سرایان گفت:رابطه ومذاکره با دشمن مشرکی مانند آمریکا هیچ موضوعیت نداشته وتنهاراه مقابله با سیاستهای ترامپ اجرای اقتصادمقاومتی است.
تاریخ مطلب: 22/07/1396 - 13:12
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سرایان:
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سرایان گفت: حضور30ملیونی مردم درمراسم اربعین لبیک به ندای هل من ناصر اباعبدالله ع هست ونمادوحدت وهمبستگی جهان اسلام است.
تاریخ مطلب: 22/07/1396 - 13:11
رئیس اداره بهبودتولیدات گیاهی جهادکشاورزی شهرستان سرایان:
رئیس اداره بهبودتولیدات گیاهی جهادکشاورزی سرایان گفت:خاکها بر اثر تداوم برداشت محصول از نظر عناصر غذایی و مواد معدنی فقیر می شوند و به کود نیاز پیدا می کند که برای جبران آن باید طی یک برنامه زمانبندی مشخص نسبت به استفاده از کودهای مختلف اقدام کرد .
تاریخ مطلب: 20/07/1396 - 13:03
مولف سرایانی:
یک مولف سرایانی گفت:خواجه حافظ شیرازی ازمهمترین شعرای تاثیرگذاربردیگرشاعران عصرخودبوده استواشعاروی به زبانهای اروپایی نیز ترجمه شده است
تاریخ مطلب: 19/07/1396 - 23:59
معاون سیاسی فرماندارشهرستان سرایان:
معاون سیاسی فرماندارشهرستان سرایان گفت: همایش بزرگ اربعین حسینی درکشورعراق نشاندهنده عظمت تشییع درجهان ونمادایستادگی در برابر استکباراست
تاریخ مطلب: 16/07/1396 - 15:12

صفحه‌ها